Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Lektoři ze žďárského Centra prevence: Nejdůležitější je si s dětmi o všem povídat

/
/
/
571 ZobrazeníLektoři z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou hovoří o tom, co je v dnešní době ve výchově normální a co je už za hranou. Pojďme se nyní společně zaměřit na problematiku současného online světa.

Jsem matkou dvou dcer (šest a devět let), co v poslední době vnímám a svým způsobem trápí mě i je, jak se vyvíjí život v našich rodinách nejen v době covidové. Stalo se vám někdy, že jste řekli dětem: „Běžte si hrát za ostatními ven,“ a ony se vám vrátily zpět, protože na hřišti nikdo nebyl?

David Filip a Michaela Štíbalová jsou lektory primární prevence. V běžném školním roce navštěvují školní kolektivy po celém okrese Žďár nad Sázavou a řeší s nimi nejen otázky závislostí, šikany, sexuality, vztahů ve třídě, ale i tzv. kybersvěta.

Davide, vzpomínám si, že v době mého dospívání, kdy jsme ještě nepoužívali mobilní telefony, jsme se s přáteli z očí do očí domlouvali, že někam společně vyrazíme. Pak přišly mobily, maily, a chvíli poté sociální sítě. Jak je na tom mládež dnes? Jakými kanály komunikuje nejčastěji?
David: Podle mého názoru se potřeba komunikace dramaticky nezměnila, co se ale změnilo je forma, kterou děti komunikují. To, co se dříve řešilo z očí do očí, nyní přechází do mobilního světa a internetového prostředí. Pro děti je v tuto chvíli virtuální prostředí přirozenou součástí jejich života.

Míšo, které sociální sítě jsou tedy nyní nejoblíbenější? A jaká jsou podle vás ta největší úskalí, která na děti a mládež na sociálních sítích čekají?

Míša: Oblíbenost sociálních sítích se velmi rychle mění. Před několika lety tolik oblíbený Facebook nyní střída Instagram, případně TikTok. Ze zkušeností ze škol víme, že nejčastější komunikační cestou dětí a žáků základních škol je Messenger a jednou z nejoblíbenějších je Instagram. Na úskalí se můžeme podívat z několika úhlů pohledu. Jedním z nich může být sociální nebezpečí, ke kterému můžeme zařadit kyberšikanu, kyberstalking, případně jiné formy využívání či zneužívání dětské důvěřivosti. Děti si často neuvědomují, že virtuální prostředí a vše co se v něm děje může ublížit úplně stejně jako prostředí mimo sociální sítě. Jedním z dalších aspektů je zdravotní hledisko, kdy zvyšující se čas strávený u obrazovky či displeje s sebou nese hned několik zdravotních rizik, jako je například obezita spojená s méně častým pohybem dětí, dále problémy se zrakem či bolesti hlavy nebo zad.

Na jaře měl premiéru zajímavý dokument V síti. Jak se, my rodiče, můžeme ujistit, že se nemusíme o své děti přehnaně bát? Někteří prohledávají z obavy o své dítě jejich chaty v mobilech, tabletech. Co si o tom myslíte vy a co byste rodičům doporučili pro lepší zajištění bezpečnosti svých dětí?

Míša: Myslím si, že nejdůležitější je si s dětmi povídat a utvářet v nich pocit zájmu jak o ně samotné, tak o to, jak tráví volný čas. Velmi důležité je navázání a také udržení důvěry mezi dítětem a rodičem, a proto není vhodné dětem prohledávat telefony apod. a narušovat tak jejich soukromí.

Svět bez neustále se vyvíjejících technologií už pravděpodobně nezažijeme, to ale neznamená, že musíme čas trávit neustále na internetu. Nicméně máte nějakou radu pro rodiče, kolik hodin denně je vhodné, aby jejich dítě trávilo online? Co je ještě z vašeho pohledu považováno za zdravé?

David: Rodiče by měli dbát na pestrost denní náplně svého dítěte. Kdy na jedné straně jsou povinnosti a na druhé straně zábava, která by neměla být jednotvárná. Je dobré, když děti tráví svůj volný čas aktivně od společných rodinných aktivit, sportu, zájmových kroužků až po trávení času venku s kamarády apod. I přes všechny zmíněné aktivity je důležitý kvalitní odpočinek dětí, což znamená bez televize, mobilu a počítače.

  • Facebook
  • Twitter