Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Křest knihy Příběh jednoho domu: dějiny Telče pohledem ze Seminářské ulice

/
/
/
602 ZobrazeníKřest knihy Vladimíra Čeřovského Příběh jednoho domu: dějiny Telče pohledem ze Seminářské ulice se uskuteční v úterý 12. prosince v 17.00 v sále Lannerova domu v Telči.

„Po více než třech letech přichází Národní památkový ústav (NPÚ), územní odborné pracoviště v Telči s knižní novinkou. Její symbolický křest, spojený se sklenkou dobrého vína, je tedy výjimečnou událostí. Při ní bude prezentována kniha Vladimíra Čeřovského s poněkud odlišnou perspektivou na mnohokrát opakované dějiny města Telče“, konstatuje Miloslav Záškoda z telčského pracoviště NPÚ, který se na přípravě knihy podílel.

Autor knihy přišel do Telče v roce 2012, město si zamiloval a s rodinou zakoupil dům v Seminářské ulici. Začal se zajímat o jeho historii a osudy jeho dřívějších obyvatel. Z původního zájmu se pak stal časově náročný koníček trvající mnoho let. Jeho výsledkem je nyní předkládaná kniha, která na základě bádání v archivních pramenech shrnuje historii domu a osudy jeho dosavadních obyvatel. Autorovi se podařilo dohledat jen stěží uvěřitelných 339 jmen.
„Nad archivními záznamy jsem strávil stovky a stovky hodin a s přestávkami jsem na svém díle pracoval krásných osm let. Upřímně říkám, že to bylo veliké dobrodružství a radost“, přiznává v úvodu knihy autor Vladimír Čeřovský.

Historie domu trvá skoro 500 let, neboť první zmínka o něm pochází již z roku 1542. Mezi jeho prvními známými majiteli se objevují Kašparka „soukeníkova“ a Jakub „kožešník“. V knize se dozvíme o mnohých zajímavých událostech i osobnostech. Na počátku byl dům zřejmě dobrou investicí pro bohaté měšťany a mistry cechovních řemesel. Jeho existence snad souvisela s provozem řeznického řemesla a jatek v těsném sousedství. Pobýval zde také Martin Švejna, významný jezuitský misionář, a v sousedství bydlel méně významný, ale o to více známý řidič Leopold Lojka. Osudy obyvatel v 19. století jsou pak úzce spjaty s obdobím industrializace a tehdejší Langovou (později Biedermannovou a Lannerovou) fabrikou.
Mnohem více však prozradí kniha samotná. Navíc zde mnozí Telčané naleznou jména předků svých rodin, přátel, sousedů a známých. Knihu také doprovází dosud nepublikovaná obrazová příloha, často pocházející z rodinných archivů bývalých obyvatel domu a jejich potomků. Méně fotograficky přitažlivá ulice Seminářská svým osobitým kouzlem přilákala pozornost telčského malíře Františka Havelky, který zachytil dům čp. 85 na svých akvarelech uložených v telčské pobočce Muzea Vysočiny Jihlava.

„Kniha by určitě nevznikla bez podpory a spolupráce několika institucí a jednotlivců, kteří ochotně svolili se zveřejněním reprodukcí obrazového materiálu v knize Příběh jednoho domu. V této souvislosti je třeba všem poděkovat za jejich vstřícnost“, dodává Záškoda.
Přijměte tedy pozvání autora a Národního památkového ústavu na křest zajímavé a širší čtenářské obci určené knihy, abychom se společně mohli vypravit za historií domu čp. 85 v Seminářské ulici.
Do Lannerova domu, sídla NPÚ, je však možné zavítat již od 14 hodin, neboť v tu chvíli zde začne druhý ročník předvánoční akce Kniha, štrúdl, káva, kde bude možné prohlédnout si knižní nabídku rodinného nakladatelství, přivonět ke starým knihám z jihlavského antikvariátu či jenom posedět u horké kávy a teplého čaje. Akce bude ukončena kolem 16:30 hod. a pak se návštěvníci budou moci, dle zájmu, přesunout na křest nové knihy pana Vladimíra Čeřovského.

  • Facebook
  • Twitter