Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Koruna Vysočiny – Vytvoříme služby v cestovním ruchu stejně jako mají v Rakousku?

/
/
/
732 ZobrazeníOd 1. února letošního roku je na pozici ředitele destinační společnosti Koruna Vysočiny nastupuje Oľga Königová z Bystřice nad Pernštejnem.
Destinační společnost Koruna Vysočiny, k. s., vznikla jako projekt měst a dalších aktérů v turistickém ruchu za účelem vytvoření jednotného turistického územního celku – turistické destinace.

V současné době zahrnuje regiony Žďárska, Novoměstska, Bystřicka a Nedvědicka. Cílem destinace je realizovat společné marketingové projekty za účelem zvýšení zájmu o tento turistický region u návštěvníků.

Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Ve vašem případě to nejspíš neplatí.
Smích. Vypadá to, že ne. Osobně si myslím, že v lásce na první pohled to opravdu neplatí. A tím pro mě cestovní ruch a obzvlášť Vysočina je.

Nepocházíte odsud, proč jste si vybrala zrovna cestovní ruch a podporu tak malého regionu?
Ano, jsem cizinec ze Slovenska. S manželem jsme bydleli v Brně, a jako správní Brňáci, jsme i my jeli na prodloužený víkend na Vysočinu. Dodnes si pamatuji, jak jsem byla uchvácena krásou zdejšího regionu. Připomínal mi můj rodný kraj. Po pár dnech jsme věděli, že se sem přestěhujeme a do roka se z nás stali Bystřičáci.

Oľga Königová

Jak jste se dostala k cestovnímu ruchu?
Měla jsem velké štěstí, že jsem po mateřské dovolené nastoupila jako asistentka starosty města Karla Pačisky. Po dvou letech jsem byla přeřazena na pozici referenta Turistického informačního centra a měla jsem na starost vnější vztahy a propagaci města. Bylo to hezké období, postupně se člověk dostával do větších tajů cestovního ruchu, jeho světlých i stinných stránek.

Vyhrála jste v roce 2010 soutěž EDEN – European Destination of Exellence.
Rozhodně jsem já nic nevyhrála! Přišla nabídka přihlásit se do republikového kola. Myslím si, že to byla velká odvaha se vůbec přihlásit. Bystřicko vůbec nikdo neznal. Dokonce při vyhlášení republikového kola jsem se setkala s tím, že si nás pletli s Bystřici pod Hostýnem. Velkou výhodou bylo, že jsem zde nevyrůstala, že jsem neměla „provozní slepotu“ a viděla jsem náš region očima turisty. Navíc díky působení na městském úřadu jsem měla přehled o tom, kolik zajímavých projektů zde bylo vytvořeno samosprávou i soukromými subjekty pro zlepšení regionálního turistického ruchu a rozšíření sportovních příležitostí. Můj úkol byl jen popsat to, co vidím a co jsem cítila, když jsem na Bystřicku byla na dovolené. Zástupci poroty z Ministerstva pro místní rozvoj a agentury CzechTourism nás osobně navštívili a viděli přesně to, co jsem viděla já. Navíc, jak sami říkali, náš region znali, ale za několik let se změnil, udělalo se tu mnoho práce a byla vidět spolupráce mezi jednotlivými subjekty.

Od 1. února 2020 jste se vrátila do cestovního ruchu. Říkám schválně vrátila, měla jste, pokud se nepletu, přestávku 8 let.
Přesně tak. Po odchodu z turistického ruchu jsem nastoupila v místní německé rodinné firmě RATHGEBER, kde jsem měla na starost marketing. Práce v turistickém informačním centru mě mnohému naučila a práce pro RATHGBER mi otevřela nové obzory a měla jsem příležitost vyzkoušet marketing v praxi.

Proč tedy Koruna Vysočiny?
O destinačním managementu jsme mluvili již v roce 2010, ale nebyli jsme zcela připraveni. Navíc začala realizace dalších důležitých projektů v cestovním ruchu a bylo potřeba soustředit veškerou sílu tímto směrem. Tím chci říct, že myšlenka společné propagace regionů, které mají společnou historickou návaznost, stejné DNA, musela uzrát. Hrozně jsem Koruně Vysočiny na dálku fandila a přála, aby to rozjela ve velkém. A letos na mě vyskočil inzerát, že Koruna Vysočiny hledá nového manažera, který by celou destinaci posunul dál….

Jaké jsou cíle a plány Koruny Vysočina?
První důležitou fázi existence destinačního managementu máme za sebou. Bylo důležité vše připravit, správně načasovat a prověřit správnost rozhodnutí vytvoření projektu Koruna Vysočiny. Cílem druhé fáze je zpracovat dosavadní pětileté zkušenosti, bilancovat a následně přijmout opatření, která z Koruny Vysočiny vytvoří homogenní celek, fungující na principu vzájemně prospěšné spolupráce. Právě tato spolupráce a propojení je alfou omegou celého projektu. Letošní rok bude více administrativní než roky předešlé. Čeká nás certifikace, aby se z Koruny Vysočiny stala řádná destinační oblast uznávaná Ministerstvem pro místní rozvoj. Řádně uznaná destinační oblast může žádat o dotace a čerpat další výhody při své propagaci
Cílem destinace Koruna Vysočiny je tedy vytvořit fungující platformu, naplnit principy komunikace, kooperace a koordinace, které jsou základem pro efektivní destinační spolupráci. Už v minulosti naší oblastí rezonovala myšlenka jednotných turistických karet. V rámci letošního roku budeme připravovat jednotlivé kroky a propojovat subjekty v cestovním ruchu s cílem vytvoření turistické karty.
Aby Koruna Vysočiny mohla plnit své základní poslání, budeme hledat také možnosti finančních dotací z různých fondů. I v dalších letech počítáme s úzkou spoluprací s Vysočina Tourism a Krajem Vysočina.

Co cítíte osobně jako největší výzvu?
Bude to znít asi nadneseně, ale mým velkým vzorem jsou turistické destinace v Rakousku. Tam už výše zmiňovanou 3K platformu naplňují. Je mi jasné, že nemůžeme dohnat něco, co se v Rakousku vytvářelo desítky let, ale když se o to ani nepokusíme, bude nás to mrzet.

Co mohou udělat pro Korunu Vysočiny obyvatelé region a co pro ně udělá Koruna Vysočiny?
Začnu s tím, proč je důležité vytvořit funkční model cestovního ruchu u nás. S rozšiřováním trendu automatizace a robotizace ve výrobě se očekávají změny struktury pracovních míst. Budou zanikat pracovní pozice. Potenciál bude ve službách. Rozvoj cestovního ruchu v regionech zabezpečí v budoucnu i nová pracovní místa a lepší životní úroveň našich obyvatel.

A závěrem si dovolím přijít za vámi s malou prosbou a výzvou. Pomozte propagovat náš region, sledujte facebookové stránky Koruny Vysočiny, pokud budete vkládat příspěvky, nezapomeňte označit oblast Koruna Vysočiny. Pokud je vaším koníčkem fotografování, prosím, pošlete nám své fotky, abychom měli propagační materiál k prezentování našich regionů. Vždy uveřejníme i autora fotografií. A již teď si dovolím osobně poděkovat několika nadšencům, kteří nám dali svolení k používání jejich fotografií. Děkuji Michalovi Vytlačilovi, Miloši Drlovi, Magdě Novohradské, Vojtěchu Benešovi, Petru Hájkovi, Janě Buchtové a Pavlovi Sinkule.

  • Facebook
  • Twitter