Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Korejský reaktor APR1000 pro jadernou elektrárnu Dukovany získal certifikaci EUR

/
/
/
515 ZobrazeníSdružení European Utility Requirements (EUR), které harmonizuje a posuzuje jednotná evropská kritéria pro jaderné reaktory III. generace, oznámilo ve čtvrtek 2. března, že uděluje reaktoru APR1000 korejské společnosti KHNP pro Jadernou elektrárnu Dukovany certifikát souladu s aktuálními evropskými normami.

Reaktor APR1000 byl společností KHNP navržen právě k exportu do evropských zemí a byl lokalizován tak, aby odpovídal evropským podmínkám a splňoval požadavky vycházející z nejnovějších norem Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) a Asociace západoevropských jaderných dozorů (WENRA).

V rámci certifikace sdružení EUR zkoumalo, zda reaktor APR1000 odpovídá všem požadavkům a normám nejen v oblasti bezpečnosti, ale také z hlediska ekonomických kritérií a konstrukční způsobilosti jaderného ostrovu jako takového. Získáním licence tak korejská strana prokázala, že disponuje technologií plně adaptovanou na evropský trh. Společnost KHNP navíc celým řízením prošla v relativně krátkém čase dvaceti dvou měsíců, jelikož byla schopna včas bez větších nesrovnalostí poskytnout veškeré potřebné dokumenty a pohotově odpovídat na doplňující dotazy. K rychlosti celého řízení a jeho hladkému průběhu KHNP ve velké míře pomohly také její předchozí zkušenosti s tímto procesem, které získala úspěšnou certifikací reaktoru APR1400 v roce 2017.

Udělení certifikátu reaktoru APR1000 korejské společnosti KHNP pro Jadernou elektrárnu Dukovany

V rámci posuzování sdružení EUR zkoumá, zda projekty pokročilých jaderných reaktorů, které mají být v Evropě realizovány, splňují veškeré požadavky na bezpečnost a hospodárnost. Představitelé korejského jaderného průmyslu, mezi kterými jsou společnosti KHNP, KEPCO E&C, KEPCO NF a Doosan Enerbility, o certifikaci APR1000 oficiálně požádali v listopadu 2019.

Proces certifikace vyžaduje jako jednu z podmínek pro zahájení alespoň dva sponzory z řad členů EUR. Evaluace návrhu APR1000 se zúčastnili celkem tři sponzoři a šest podporovatelů, tedy více než polovina z celkového počtu členů EUR. Navzdory nepříznivým okolnostem, jako byla pandemie Covid-19 a zvýšení požadavků na bezpečnost po havárii ve Fukušimě, byl proces certifikace ve spolupráci se členy EUR úspěšně zahájen v únoru 2021.

KHNP k posouzení předložila širokou technickou dokumentaci týkající se dvaceti oblastí a přibližně pěti tisíc požadavků, a úspěšně zodpověděla všechny doplňující otázky členů EUR. Získání certifikátu EUR má pro KHNP význam především z hlediska diverzifikace exportního trhu. Korejská společnost totiž potvrdila schopnost realizovat projekty výstavby jaderných elektráren nejen v Evropě, ale i v dalších regionech, kde jsou evropské normy relevantní.

Získání certifikátu EUR zvyšuje šance KHNP na získání zakázek v evropských zemích, a to včetně probíhajícího výběrového řízení na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Zejména vynikající výsledek hodnocení, v jehož průběhu se míra nesouladu projektu s evropskými normami pohybovala pod 0,5 %, ukázal, že korejská jaderná technologie a projekt APR1000 splňují nejvyšší evropské standardy v oblastech bezpečnosti, ekonomických kritérií i konstrukční způsobilosti. Lze tedy očekávat, že si KHNP bude v budoucnu díky APR1000 schopna na evropských trzích zajistit konkurenceschopnost a silnou exportní pozici.

Sdružení European Utility Requirements (EUR) bylo založeno v roce 1991 a v současné době sdružuje třináct provozovatelů jaderných zařízení ve dvanácti evropských zemích. EUR prosazuje jednotné normy pro projekty nových jaderných elektráren a na základě technických podkladů vytváří kritéria, která posuzuje u jednotlivých návrhů stavebních projektů.

Podle sdružení EUR ukázaly výsledky analýzy shody APR1000 s přibližně pěti tisíci těmito kritérii „dobrou úroveň shody“. Manuel Carrasco, předseda řídicích výborů EUR, předal certifikát představitelům společnosti KHNP ve čtvrtek 2. března.

  • Facebook
  • Twitter