Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Kogenerační jednotka ušetří Základní škole v Kamenici nad Lipou peníze a sníží emise

/
/
/
215 ZobrazeníZákladní škola v Kamenici nad Lipou má modernizovanou kotelnu s mikrokogenerační jednotkou umístěnou v areálu školy. Topnou i teplou vodou a elektřinou je zásobováno několik budov s učebnami, tělocvična i školní jídelna. Kotelna zajišťuje škole spolehlivou a ekonomickou dodávku tepla a současně snížení emisí.

Nově je ve školní kotelně instalována kaskáda tří stacionárních plynových kondenzačních kotlů Viessmann a jedné kogenerační jednotky RMB Energie neoTower 11 o tepelném výkonu 20,6-25,3 kW a elektrickém výkonu 7,5-11,0 kW. Zařízení dodala škole společnost innogy Energo, která jej také provozuje a získané teplo a elektřinu škole dodává za smluvní cenu.

„Celková účinnost mikrokogenerační jednotky je 104 % (vztaženo k výhřevnosti plynu), zatímco u plynových elektráren je účinnost kolem 55 % a téměř polovina energie cenného paliva doslova vyletí komínem do vzduchu. Malé i velké kogenerace jsou proto při náhradě uhelných elektráren první volbou,” vysvětluje Milan Šimoník, výkonný ředitel sdružení COGEN Czech, které sdružuje nejvýznamnější dodavatele kogenerací.

Mikrokogenerační jednotka je v provozu v pracovní dny od časných ranních hodin do odpoledne, kdy končí školní výuka a spotřeba elektřiny v areálu klesá. Kogenerační jednotka během svého provozu funguje jako primární zdroj tepla. V případě, že tepelný výkon kogenerační jednotky nestačí pro pokrytí potřeby tepla v otopné soustavě, zapínají se plynové kotle. V případě, že je naopak odběr tepla v soustavě menší, než je topný výkon kogenerační jednotky, přebytky vyrobeného tepla jsou ukládány do akumulační nádrže topné vody o objemu 1,5 m3. Akumulační nádrž tak kromě snížení počtu startů KGJ umožňuje vyrábět elektřinu v době malého odbytu tepla, nebo naopak využívat teplo z KGJ v době, kdy výroba elektrické energie není žádoucí z důvodu malého využití pro vlastní spotřebu školy.

„Provoz mikrokogenerační jednotky je řízen s ohledem na maximální využití vyrobeného tepla a elektřiny přímo v areálu školy, aby byly minimalizovány přetoky el. energie do distribuční soustavy. Provozovatel školy využitím vyrobené elektřiny přímo v areálu šetří náklady na poplatcích za distribuci dodané elektřiny. S ohledem na vývoj cen elektřiny lze v budoucnu očekávat navýšení těchto úspor,” říká Marek Jarůšek, manažer innogyEnergo.

  • Facebook
  • Twitter