Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Nemocnice Pelhřimov uspěla v Národním hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů

/
/
/
180 ZobrazeníNemocnice Pelhřimov dosáhla v Národním hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZČR) za rok 2023 vynikajících výsledků. Hodnocení probíhalo od 14. října 2023 do 31. prosince 2023 v určených ambulancích – urologické, ortopedické, diabetologické 1, chirurgické, hematologické a dětské.

Každé ambulanci byl přiřazen QR kód, který po načtení otevřel dotazník, který pacient vyplnil. Dotazník byl rozdělen dle mezinárodně ověřeného schématu do osmi tzv. Pickerových dimenzí, které dohromady obsahovaly 35 otázek, přičemž každá z nich byla zaměřena na dílčí oblast poskytovaných zdravotních služeb. Pacienti hodnotili například dobu čekání v ambulanci, pocit z prostředí, péči zdravotnického personálu, zda s nimi bylo zacházeno s úctou a respektem, jestli byl přístup personálu vstřícný a profesionální nebo zda byly podané informace srozumitelné.

V Nemocnici Pelhřimov bylo odevzdáno celkem 187 dotazníků. Struktura respondentů ve sledovaném období byla 48,1 % muži, 50,8 % ženy a 1,1, % neuvedeno. Dle věku měli největší zastoupení respondenti v rozmezí 30 – 49 let (38 %), 50 – 64 let (24,6 %) a 65 a více let (18,7 %). Podle vzdělání byli respondenti nejčastěji se středoškolským vzděláním – maturitou (34,2 %), vyučení bez maturity (27,3 %) a vyšší odborné a vysokoškolské (25,7 %).

Nemocnice Pelhřimov si udržela svou pozici v čele v oblasti poskytování péče a spokojenosti pacientů. Průměrná spokojenost ambulantních pacientů s poskytovanou péčí ve zdravotnickém zařízení dosáhla hodnoty 1,35, což představuje spokojenost – 91,21 % .

Výsledek potvrzuje neustálou snahu Nemocnice Pelhřimov poskytovat vysoce kvalitní zdravotní péči. Ocenění je výsledkem každodenní práce týmu zdravotnických profesionálů a zaměstnanců, kteří se snaží kvalitu poskytované péče a bezpečí pacientů trvale rozvíjet a zlepšovat.

Pilotního programu se zúčastnilo sedm zdravotnických zařízení a nejlépe hodnocená nemocnice získala známku 1,31 (92,25 %).

  • Facebook
  • Twitter