Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Klienti v Domově Háj pokračují v praktických nácvicích

/
/
/
802 ZobrazeníDomov Háj prochází procesem transformace. Lidé s mentálním a kombinovaným postižením se budou stěhovat do pěti lokalit (Ledče nad Sázavou, Světlé nad Sázavou, Havlíčkova Brodu, Chotěboře a Golčova Jeníkova), ve kterých budou moci žít běžným způsobem života, využívat daleko častěji snadněji dostupné veřejné služby, a zapojit se do společensko-kulturního života v dané lokalitě.

Pracovníci domova stále pokračují v individuální práci s klienty, ve které se zaměřují např. na zvyšování jejich kompetencí v oblasti finanční gramotnosti formou praktických nácviků v lokalitách, do kterých se budou stěhovat. Pravidelně si zájemci sestavují finanční rozpočet na nákup surovin v obchodě, který poté uskutečňují.
A protože je léto, doba dovolených, ke zvyšování kompetencí v oblasti práce na PC a s mobilními telefony, si zájemci vybrali nácvik vyhledávání vhodných vlakových a autobusových na výlety a např. pan Radek do města, ve kterém žijí jeho rodinní příslušníci, za kterými se chystá na návštěvu.
Aktivity jsou součástí projektu Na cestě, který se v Domově Háj realizuje od 1. září 2019. Rozvojem specifických schopností a dovedností klientů, posilováním návyků a nácvikem běžných, pro samostatný život nezbytných činností, směřují lidé, kteří zde žijí, k dosažení větší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

  • Facebook
  • Twitter