Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlavští chtějí probrat Jihlavu, pomůžete jim?

/
/
/
790 ZobrazeníMagistrát města Jihlavy žádá veřejnost o radu s tím, jaká by mohla a měla být Jihlava být za deset let? Od ledna 2021 se mohou zájemci zapojit do diskuze o budoucnosti Jihlavy. Právě totiž vzniká Strategie rozvoje města až do roku 2032 a obyvatelé Jihlavy mohou být při tom.

„Diskuzi o budoucnosti jsme nazvali Probereme Jihlavu!, protože ji a její budoucnost opravdu chceme prodiskutovat s obyvateli. Nyní máme možnost společně najít zakopané rodinné stříbro, vyleštit ho a konečně využít jeho plný potenciál. Jaké jsou hodnoty, o které musíme pečovat, a jaké jsou naopak problémy, které je třeba řešit? S kým se potřebujeme propojit a rozšiřovat spolupráci? To vše bude třeba společně probrat,“ říká o vznikající strategii gestorka celého procesu, primátorka města Jihlavy Karolína Koubová.

Do června 2021 bude probíhat sběr informací a zpracování analýz, formulace nejsilnějších a nejslabších stránek města, příležitostí a hrozeb. V lednu až březnu bude přípravný tým od obyvatel sbírat náměty na silné a slabé stránky a jejich důležitost. Před letními prázdninami je v plánu i formulace vize města pro rok 2032. Koncem roku 2021 bude třeba naformulovat konkrétní cíle k naplnění vize, opatření, zodpovědnosti a harmonogram plnění. Vedení města v roce 2022 předloží Krajskému úřadu Kraje Vysočina návrh strategie k posouzení vlivů na životní prostředí. Následně vytvoříme akční plán na rok 2023.

„V co největší možné míře chceme do plánu zapojit veřejnost. Jak to udělat konzultujeme s Brnem, Českým Krumlovem a Ostravou, neboť tam byla veřejnost vtažena do tvorby strategie od samého začátku,“ doplňuje Anika Chalupská, vedoucí oddělení strategického plánování.

  • Facebook
  • Twitter