Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlavská vysoká škola zahájila přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

/
/
/
788 ZobrazeníZájemci o bakalářské studium na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) mohou od pondělí 4. ledna 2021 podávat přihlášky do přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022. Pro první kolo přijímacího řízení je možné podávat přihlášky do 12. května 2021.

Nejpozději do dne uzávěrky přihlášek je také nutné uhradit poplatek za přijímací řízení, který činí 650 Kč. Přihláška se podává elektronicky na www.vspj.cz/eprihlaska.

Do technických (Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Aplikované strojírenství) ani ekonomických (Cestovní ruch, Finance a řízení) studijních programů není nutné skládat přijímací zkoušku. Zájemci o studium budou přijati na základě úspěšné vykonané maturity. Zdravotnické obory – Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotně sociální pracovník – vyžadují vedle maturity i složení přijímací zkoušky. Ta se skládá z testu odborných znalostí a obecných studijních předpokladů a ústního pohovoru. Ten má za úkol ověřit také motivaci uchazeče ke studiu. Termíny konání prvního kola zkoušek na zdravotnické obory jsou stanoveny na 2. a 3. června 2021.

Zájemci o studijní obor Porodní asistentka mohou pro nadcházející akademický rok podávat přihlášky pouze na prezenční formu studia. Všechny ostatní programy a obory je možné studovat prezenčně i kombinovaně. Pro přijetí do kombinované formy studia oboru Všeobecná sestra je třeba doložit odpovídající praxi v délce nejméně dvou let.

Na VŠPJ nyní studuje bezmála 2200 studentů, což je přibližně stejně jako v minulém akademickém roce. Více než polovinu z celkového počtu tvoří studenti prvních ročníků. Od roku 2014, kdy byla jediná veřejná vysoká škola v Kraji Vysočina založena, ji úspěšně zakončilo už více než 5000 absolventů.

  • Facebook
  • Twitter