Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlavská konference sester pomohla Lékařům bez hranic

/
/
/
723 ZobrazeníOdborná konference pro nelékařský zdravotnický personál s názvem Sestra – jedinečný článek řetězu péče o pacienta se uskutečnila 8. dubna ve Výukovém centru Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ). Konference pořádané Nemocnicí Jihlava ve spolupráci s VŠPJ se zúčastnilo více než 180 návštěvníků z řad personálu zdravotnických zařízení i studentek oboru všeobecná sestra.

Návštěvníci svou účastí nejen rozšířili své odborné vědomosti, ale zároveň finančně podpořili činnost humanitární organizace Lékaři bez hranic.

Konferenci pro nelékařský zdravotnický personál zahájil ředitel Nemocnice Jihlava Lukáš Velev spolu s rektorem VŠPJ, klinickým anatomem Václavem Báčou. Pro bezmála dvě stovky účastníků byl připraven bohatý program čítající čtrnáct přednášek. „Chtěli jsme, aby setkání bylo pro posluchače přínosné a umožnilo jim nahlédnout do náplně práce sester na různých odděleních, sdílet zkušenosti a vzájemně se tak obohacovat,“ říká organizátorka konference Magdalena Vojtěchová, která působí jako vrchní sestra oddělení Centrálních operačních sálů jihlavské nemocnice.

První blok programu byl věnován odborným znalostem a dovednostem sester, jednotlivé konferenční příspěvky pokrývaly široké spektrum témat od stomatochirurgie přes intervenční radiologii po robotické výkony v urologii. S velkým zájmem a obdivem přijalo publikum přednášku Julia Lukeše, autora knihy EXOToulky SVĚTEM: 30 let zážitků ze 100 zemí, který poutavě vyprávěl o svých cestách s podtextem poskytování zdravotní péče. Odpolední blok konference se pak zaměřil na osobnost sestry v širším kontextu.

„Chceme nejen zdůraznit, že sestra je vysoce kvalifikovaný zdravotnický pracovník, ale zároveň poukázat i na druhý aspekt této odpovědné a náročné profese, kterým jsou osobnostní předpoklady jako empatie, tolerance, trpělivost a psychická odolnost,“ uvádí Magdalena Vojtěchová. Často se říká, že profese sestry je více poslání pomáhat druhým než povolání. „Sestrám je ovšem třeba připomínat, že pouze vyrovnaný člověk, který je spokojený i ve svém osobním životě, může pacientům dlouhodobě poskytovat kvalitní péči. Nesmí tedy zapomínat na sebe a myslet nejen na rozvoj profesní, ale i osobní,“ osvětluje blíže Vojtěchová tematické zaměření odpoledního bloku konference. Během něj zazněly mimo jiné příspěvky týkající se manažerské a krizové komunikace. Každého jednotlivce se osobně dotkl výklad human designu profesionální koučky a trenérky Martiny Fau, protože si díky němu každý z účastníků vygeneroval svou vlastní mapu osobnosti a dostal návod, jakým způsobem pracovat na své jedinečnosti a talentech. Obrázek o vnímání sestry jako nepostradatelného pomocníka lékaře poskytl zúčastněným přímo ředitel Nemocnice Jihlava Lukáš Velev.

Konference Sestra měla také charitativní podtext. Na podporu humanitární organizace Lékaři bez hranic byla věnována polovina z vybraných registračních poplatků, tedy více než 25 000 Kč. Organizace Lékaři bez hranic založená roku 1971 v reakci na nigerijskou občanskou válku poskytuje zdravotní péči obětem přírodních katastrof, epidemií či válečných konfliktů ve více než 88 zemích světa. Financují ji především soukromí dárci, nikoliv státy a mezinárodní instituce. Za zásluhy v oblasti poskytování zdravotní péče v akutních krizových situacích získala organizace v roce 1999 Nobelovu cenu míru. Jednalo se v pořadí již o třetí akci s charitativním přesahem, díky níž organizátoři podpořili právě tuto neziskovou organizaci.

Za úspěšnou realizaci konference Sestra – jedinečný článek řetězu péče o pacienta je nutné poděkovat nejen organizátorům z Nemocnice Jihlava a Katedry zdravotnických studií VŠPJ v čele s vedoucí katedry Vlastou Dvořákovou, ale i všem přednášejícím, a především pak účastníkům, kteří vytvořili pozitivní a tvořivou atmosféru celého dne.

  • Facebook
  • Twitter