Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlava vyhlásila druhou dotační výzvu pro podporu volného času

/
/
/
676 ZobrazeníJihlavský magistrát vyhlásil program pro poskytování dotací v rámci dotačního titulu Volný čas 2020 – 2. výzva na související aktivity realizované v období od 1. září 2020 do 31. srpna 2021. Podávání žádostí bude možné od 25. června do 10. července 2020.

Cílem poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Jihlavy (dotace) je podpora pravidelné dlouhodobé volnočasové činnosti dětí a mládeže, která je realizovaná prostřednictvím organizací, spolků i jednotlivců, kteří podporují pravidelné aktivní trávení volného času bez podmínky, aby se děti a mládež zapojovaly do soutěží „vrcholového typu“ a umisťovaly se ve výkonnostních žebříčcích.

„Žadatelem může být kdokoli, kdo realizuje projekt na území Jihlavy a do činnosti zapojuje děti a mládež do 20 let věku. Pokud je součástí předkládaného projektu jednorázová či pobytová akce, tak může probíhat i mimo území města Jihlavy,“ uvedla Alice Jandejsková, koordinátorka Projektu zdravé město a Místní Agendy 21, přes které je dotace poskytována.

Podpořeny budou společensky prospěšné aktivity otevřené dětem a mládeži do 20 let včetně, které:

  • podporují a rozvíjejí pravidelnou dlouhodobou volnočasovou a zájmovou činnost dětí a mládeže zaměřenou na všeobecný vědomostní a pohybový rozvoj (pravidelnou činností se rozumí činnost alespoň jednou týdně v minimálním rozsahu 60 min; dlouhodobou činností se rozumí realizace aktivit minimálně v období, které odpovídá školnímu roku. Součástí dlouhodobé činnosti může být jednorázová akce, která se může konat během školního roku, tak i během prázdnin a svátků)
  • podporují manuální zručnost, kreativitu, logické myšlení, tvořivé uvažování
  • podporují rozvoj talentu a schopností
  • podporují aktivní pohyb pro radost bez požadavku na vrcholovou výkonnost
  • organizují tábory jako vrchol celoroční činnosti s dětmi a mládeží
  • podporují neformální vzdělávání

Dotační program není určený pro sportovní kluby a registrované sportovní organizace. Bližší informace o vyhlášeném dotačním programu jsou uvedeny na webových stránkách města, průběžné konzultace poskytuje koordinátor PZM a MA21 na telefonním čísle: 565 591 863.

  • Facebook
  • Twitter