Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlava spouští projekt Housing First

/
/
/
990 ZobrazeníJihlava spouští projekt Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě. Jeho první fáze bude přípravná – od 25. listopadu do 1. prosince proběhne registrační týden, během kterého dojde ke sčítání osob, jednotlivců i rodin s dětmi v bytové nouzi.

Do sčítání se zapojí jak sociální pracovníci, tak zástupci veřejnosti. Statutární město Jihlava bude během první poloviny listopadu hledat dobrovolníky, kteří by při sčítání zastupovali jednotlivé komunity.

„Hledáme lidi, kteří ve svém okolí vnímají problém bytové nouze a jsou ochotni nám na pár schůzkách danou situaci popsat. Pomoc veřejnosti je pro naši práci důležitá a napomáhá k tomu, aby zmapování co nejvíce odpovídalo skutečnosti. Ve zkratce lze říct, že čím komplexnější přehled o situaci v Jihlavě budeme mít, tím více budeme schopni vytvořit plán řešení bezdomovectví i bytové nouze přesně na míru,“ sdělil uvolněný radní pro sociální oblast Daniel Škarka.

Všichni, kdo se registračního týdne účastní, budou proškoleni pracovníky Platformy pro sociální bydlení, následně budou vyhledávat osoby v bytové nouzi a vyplňovat s nimi přichystané dotazníky. V dotaznících budou komplexně zhodnocena kritéria pro přijetí do projektu, jimiž jsou bytová nouze a potřeba intenzivní podpory.

Po uskutečnění přípravné fáze proběhne fáze realizační. V té budou vybrané domácnosti zabydleny do městských bytů, kam budou docházet pracovníci Oblastní charity Jihlava a poskytovat zabydleným potřebnou podporu.

Testování konceptu Housing First v Jihlavě
Město Jihlava se do projektu Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě zapojilo 1. října 2019. Prioritou projektu je eliminace stavu bytové nouze, získání a dlouhodobé udržení standardního bydlení pro jeho účastníky. Jihlava bude projekt koordinovat za metodické podpory Platformy pro sociální bydlení a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Partnerem projektu je Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava, jejíž sociální pracovník v týmu s peer pracovníkem budou zajišťovat intenzivní podporu zabydleným domácnostem výkonem sociální práce. Město Jihlava spolufinancuje celkové náklady projektu pouze z 5 %, zbytek je financován formou dotace z Operačního programu Zaměstnanost.

  • Facebook
  • Twitter