Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlava přátelská rodině a seniorům

/
/
/
473 ZobrazeníJihlava reaguje na demografický vývoj a stárnutí populace, a to jak nabídkou služeb, tak aktivit pro volný čas rodin s dětmi, seniorů i ostatních obyvatel. V minulém roce vznikla koncepce aktivit pro seniory a letos vzniká podobná pro rodiny. Na příští rok se plánují další aktivity, které by mohla podpořit státní dotace.

Město Jihlava, tedy konkrétně pracovníci odboru sociálních věcí, spolupracují při tvorbě strategických koncepcí s místními organizacemi zaměřenými na volný čas rodin a seniorů. V minulém roce za jejich spolupráce vznikla proseniorská koncepce a v letošním roce vytváří koncepci prorodinnou. Zároveň společně připravují aktivity, na které se město pokusí získat neinvestiční dotační podporu z Ministerstva práce a sociálních věcí, a to z programu Obec přátelská rodině a seniorům, která bude vypsána v příštím roce.

„Chceme být městem, které dokáže zajistit dobré životní podmínky, pocit bezpečí pro své obyvatele a chce přispívat k mezigenerační solidaritě a podpoře pozitivního a aktivního stárnutí. Obě koncepce bude město spolu s dalšími strategickými dokumenty využívat při realizaci opatření zaměřených na zlepšení podmínek pro kvalitní a důstojný život občanů,“ uvedl náměstek primátora pro sociální oblast Radek Popelka.

Dotační výzva
V letošním roce proběhla už dvě setkání se zástupci místních organizací, které aktivity pro rodiny či seniory vytváří, a v posledním zářijovém týdnu se uskuteční třetí, na kterém bude prezentována již finální podoba jednotlivých aktivit na příští rok. Ty budou poté zapracovány do výzvy na dotační program Obec přátelská rodině a seniorům.

„Většinu aktivit navrhli sami zástupci organizací. Uvažuje se například nad příměstským táborem seniorů, různých zdravotních či volnočasových besedách, branných závodech či oslavách dne seniorů. V žádosti navrhujeme ale také větší spolupráci s dobrovolníky nebo pravidelné oblíbené koncerty dechovek, akorát místo vyprahlého náměstí ve vnitřních prostorách sálu,“ doplnil náměstek.

Jihlava při vytváření výzvy spolupracuje s těmito organizacemi: Nebojte se policie, z. s., Bílý kruh bezpečí, z. s., Státní zdravotní ústav – dislokované pracoviště Jihlava, Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava, Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Jihlava, DKO, s. r. o., Vysoká škola polytechnická Jihlava, Centrum dokumentárního filmu Jihlava, Český rozhlas Vysočina, Senior a Family point Jihlava.

Koncepce pro rodiny i seniory
Kromě práce na výzvě se však pracovníci OSV budou až do konce tohoto roku věnovat také tvorbě prorodinné koncepce. Na té spolupracují s pracovníky odboru rozvoje města a Agenturou pro sociální začleňování. Koncepce bude předložena ke schválení zastupitelům města na začátku příštího roku.

Proseniorská koncepce vznikla již v minulém roce a jejím smyslem je přispívat ke zlepšení podmínek pro kvalitní a důstojný život seniorů v Jihlavě, který naleznete na stránkách Proseniorská politika_oprava.indd (jihlava.cz)

Týden sociálních služeb
Více se o sociálních službách v Jihlavě můžete dozvědět při Týdnu sociálních služeb, který se bude konat od 2. do 8. října. Jeho součástí bude také již tradiční oceňování zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb za jejich přínos v této oblasti, které se uskuteční v gotickém sále jihlavské radnice 4. října.

„Závěrem mi dovolte Vás při Týdnu sociálních služeb pozvat na dny otevřených dveří u příspěvkových organizací města a nestátních neziskových organizací, poskytujících služby v sociální oblasti,“ pozval Popelka.

  • Facebook
  • Twitter