Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlava obnovila historický krov radnice i malé kapličky

/
/
/
182 ZobrazeníK obnově kulturních památek a objektů v Jihlavě napomohly v loňském roce dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Ministerstva kultury (MPR MK) ČR a mimořádné příspěvky statutárního města Jihlavy. I přes nepříznivou ekonomickou situaci se Jihlavě v loňském roce podařilo opravit řadu kulturních památek i objektů, a to nejen v historickém jádru města.

Jednou z nejvýznamnějších akcí loňského roku je dokončení opravy krovu a střechy radnice. „Jde o příklad kvalitní obnovy památky. Barokní krov je nyní zpřístupněn po dřevěných chodnících se zábradlím tak, aby veřejnost v rámci prohlídek radnice mohla obdivovat mohutnost krovu a jeho tesařské detaily. Do budoucna navíc plánujeme prohlídkovou trasu po krovech v historickém centru města. Prohlídka by mohla začít ve zpřístupněném gotickém krovu svatého Jakuba, poté by se návštěvníci přesunuli do zmíněného barokního krovu na radnici a do třetice by navštívili vzácný renesanční krov v ulici Matky Boží,“ uvedl náměstek primátora Martin Laštovička.

V loňském roce se podařilo zrestaurovat také tři hrobky u původní ohradní zdi Ústředního hřbitova. Pokračovaly také opravy dvou kapliček. „V Pístově byl vyměněn starý střešní plášť za šindel a v letošním roce je v plánu obnova fasády. Nového střešního pláště se dočkala i kaplička v ulici Telečská, stejně jako odvlhčení a obnovy kříže. V tomto roce budou repasovány dveře, restaurovány kamenné prvky a bude navrácena i původní fasáda,“ vyjmenovala vedoucí oddělení památkové péče jihlavského magistrátu Dana Závodská.

Restaurování božích muk na Jánském kopečku

Z mimořádných příspěvků statutárního města Jihlavy bylo spolufinancováno restaurování vitráží v kostele apoštola Pavla v ulici Dvořákova a opravy kostela svatého Jana Křtitele na Jánském kopečku, kde vandalové na jaře poškodili vstupní dveře a portál. Při té příležitosti byla zrestaurována také nedaleká boží muka, která v prosinci 2022 za účasti veřejnosti vysvětil  farářem Mariánem Jiřím Huskem.

 Historická nástropní malba, kterou čeká restaurování

Peníze z mimořádného příspěvku statutárního města Jihlavy pomohly i při opravě domu Čajkovského 9, kde aktuálně vzniká nízkoprahové denní centrum a noclehárna. Při rozsáhlé rekonstrukci objevili stavebníci ve druhém patře historickou nástropní malbu, která je překryta několika vrstvami vápenných a hlinkových nátěrů. „Ale i tak je nejzachovalejší ze všech nalezených maleb v tomto domě. Malba bude restaurována do původní podoby,“ podotkla Dana Závodská.

Z hlediska památkové péče byla velmi zajímavá náročná obnova domu Brněnská 10. Kromě opravy čelní a boční fasády a doplnění původních architektonických prvků, byla vyměněna okna za kastlová s původním členěním a opraveny společné prostory. Při další rekonstrukci bytu Havířská 15 byl mimo jiné očištěn renesanční malovaný trámový strop.

Archeologické nálezy v historickém domě na Masarykově náměstí 21 

V letošním roce je v plánu mimo jiné i dokončení obnovy historického domu Masarykovo náměstí 21. „Práce na domě pokračují bez problémů, dodavatelská firma i projektant se zatím zhostili náročné rekonstrukce na výbornou. Díky opravě došlo k významným archeologickým nálezům z hornické historie našeho královského horního města. Mimořádné objevy budou prezentovány v rámci expozice, která bude součástí památky. Máme se na co těšit,“ uvedl náměstek primátora Martin Laštovička.

Na obnovu tohoto domu získalo město grant z norských fondů v nejvyšší možné výši 39 milionů korun. Celkové náklady na opravu jsou vyčísleny na 80 milionů.

V přízemí domu Masarykovo náměstí 21 bude informační centrum pro návštěvníky. Jako součást nové přístavby do dvora se vrátí čajovna a knihkupectví Kuba & Pažízek. První patro nabídne dva malované sály s mimořádným géniem loci pro pořádání kulturních a společenských akcí nebo pracovních setkání.

Druhé patro pak poskytne nevšední zážitkový apartmán a kancelářské zázemí. V domě je nově architektonicky pojaté podkroví s badatelskou a vzdělávací funkcí se zaměřením na architekturu a dokumentární film. Rekonstrukce domu by měla skončit na podzim letošního roku.

Do Programu regenerace MPR bylo pro letošní rok zařazeno 21 žádostí. „Nyní město čeká na výši dotace Ministerstva kultury ČR. Pokud bude dotace nízká, tak se žádosti přesunou do programu mimořádných příspěvků statutárního města Jihlavy, který bude vyhlášen od 1. února 2023,“ uvedla Dana Závodská.

Muzeum Vysočiny Jihlava má novou fasádu 

V plánu je letos mimo jiné dokončení obnovy čelní fasády a střechy kostela svatého Ignáce. V minulém roce začala také obnova fasády s doplněním původních prvků a výměna oken Muzea Vysočiny na Masarykově náměstí. Letos bude dokončen parter s výkladci.

Ministerstvo kultury ČR navíc i pro letošek vyhlásí dotační titul Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností vztahující se na celé území obce s rozšířenou působností (ORP) Jihlava i mimo MPR Jihlava a Městskou památkovou zónu Třešť, Brtnice a Polná. „Už nyní se hlásí zájemci, což je velmi pozitivní. Žadatelé chtějí opravit především drobné nemovité kulturní památky jako jsou boží muka, sloupy, kapličky a církevní stavby,“ dodala Dana Závodská s tím, že vlastníci památek budou vděční i za finanční spoluúčast firem či dárců na obnovách těchto staveb. „Máme zájem v Jihlavě a jejím okolí zachovat nemovité kulturní památky a objekty v historických sídlech v dobrém stavu a s výpovědní historickou hodnotou pro budoucí generace,“ vysvětlila Dana Závodská.

  • Facebook
  • Twitter