Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlava dokončila dopravní plán na dalších jedenáct let

/
/
/
917 ZobrazeníTým projektu Jihlava [ne]jede učinil významný krok, který přibližuje dopravní koncepci města k realizaci. Koncem ledna 2019 zveřejnil Krajský úřad Vysočiny návrh koncepce Plán udržitelné městské mobility Jihlavy spolu s vyhodnocením vlivu na životní prostředí a lidské zdraví. Plánu udržitelné městské mobility bude představen 13. února Gotické síni na jihlavské radnici. 

„Na návrhu opatření pracovali specialisté na územní plánování, dopravu a investice jihlavského magistrátu v posledním roce. Vycházeli ze společné vize mobility, sestavené s odborníky i zástupci veřejnosti na workshopu v lednu minulého roku, stejně jako obdobného setkání s veřejností k návrhové části v dubnu 2018,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy Petr Laštovička.

Na konci září pak Zastupitelstvo města Jihlavy schválilo koncept návrhové části Plánu udržitelné městské mobility Jihlavy, který byl následně posouzen odborníky na životní prostředí a lidské zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb. v tzv. procesu SEA. Dokumentace vyhodnocení je k dispozici zde.

Veřejnost se může k plánu vyjádřit
Veřejnosti se tak otevírá poslední možnost se k Plánu vyjádřit formou připomínek. Aktuální podobu návrhu Plánu udržitelné městské mobility Jihlavy představí jeho autoři na setkání s veřejností ve středu 13. února od 16 hodin v prostorách Gotické síně na jihlavské radnici. Účastníci diskuze zde mohou po úvodní prezentaci pokládat dotazy jednotlivým autorům, které budou hned na místě zodpovězeny.

„Formální připomínky ke koncepci „Plán udržitelné městské mobility Jihlavy“ přijímá Krajský úřad Kraje Vysočina, který je dle výše uvedeného zákona příslušný k posuzování vlivu na životní prostředí. Písemné vyjádření by mělo být směřováno odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina,“ doplnila koordinátorka městské mobility Mirka Kostrhounová.

Podrobné výstupy projektu Jihlava [ne]jede jsou volně ke stažení na odkazu.

  • Facebook
  • Twitter