Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Humpolečtí zastupitelé schválili rekordní rozpočet. Investují ušetřené peníze z loňska

/
/
/
660 ZobrazeníNa svém únorovém veřejném zasedání schválili humpolečtí zastupitelé návrh rozpočtu pro rok 2022. Podobně jako v minulých letech je rozpočet schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji tradičně pokryje financování z úspor na účtech města a přebytků z fondů z předchozích let.

Přípravě rozpočtu předcházely desítky jednání správců kapitol rozpočtu, odborníků, studování ekonomických predikcí, pracovní diskuze zastupitelů i diskuze na jednání Rady města. Rozpočet byl sestaven tak, aby bylo možné, stejně jako loni, pružně reagovat na případnou nepřízeň v daňových příjmech. „Máme třicetimilionovou rezervu na nečekané investice,“ uvádí starosta města Karel Kratochvíl.

Humpolec v letošním roce počítá s výdaji za více než 455 milionů korun a příjmy přes 335 milionů. Rozdíl mezi nimi pokryje 120 milionů korun, které tvoří úspory z minulých let, příjmy z fondů a podobně. „Rozpočet musí být nastavený tak, aby vše, co chceme utratit, bylo podpořeno příjmy. Jednoduše řečeno, každá koruna na výdajové stránce je krytá předpokládanými příjmy a přebytkem z minulého období,“ vysvětluje Karel Kratochvíl.

Výše rozpočtu pro letošní rok je největší v historii města. „Zbylo nám dost peněz, které si můžeme dovolit investovat zpět do města. Kdybychom je nechali ležet na účtu, znehodnotila by je inflace,“ podotýká Karel Kratochvíl. „Je to především díky dobrému hospodaření. Svou roli ale sehrály třeba i výhodně vysoutěžené veřejné zakázky nebo vyšší příjem z těžby v městských lesích,“ doplňuje místostarosta Vlastimil Brukner.

Díky dlouhodobě finanční kondici města je tak i letos více než třetina rozpočtovaných výdajů navržena na investice. „Za tu nejvýznamnější považuji jednoznačně stavbu mateřské školy v lokalitě Podhrad, to bude takové završení naší tříleté činnosti. A pak budeme samozřejmě pokračovat v opravách komunikací, namátkou bych zmínil například Sluníčkovu nebo Jihlavskou ulici,“ jmenuje Vlastimil Brukner.
„Ve spolupráci s Krajem Vysočina pak plánujeme kompletní rekonstrukci Lužické ulice, kde opravu silnice bude dělat kraj a nás čekají nové chodníky, veřejné osvětlení a kanalizaci. Rád bych ale zmínil i akce, které nejsou tak velké, nicméně pro lidi důležité, a to je další etapa cyklostezky u rybníku Hadina nebo úprava rybníku Pařezáč v Plačkově, místní části Humpolce,“ dodává Karel Kratochvíl.

  • Facebook
  • Twitter