Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Humpolec hledá městského architekta

/
/
/
201 ZobrazeníVýběrové řízení na architekta vypsalo v těchto dnech město Humpolec. Architekt, který bude externím pracovníkem, bude garantem a iniciátorem tvorby koncepce rozvoje města. Město přijímá přihlášky do 1. srpna 2023.

„Jeho hlavní náplní bude běžná konzultační a poradenská činnost, která se zpravidla týká stavebního úřadu, některých komisí či výborů, zřízených radou města a odborů, jejichž náplň se dotýká urbanismu, architektury, životního prostředí, památkové péče, ale také například dopravy,“ uvedl místostarosta Petr Machek.

Činnost městského architekta zahrnuje také konzultace pro občany města, investory a developery a usměrňuje jejich záměry tak, aby nebyly v rozporu s urbanisticko-architektonickým rozvojem města.

„Městský architekt dále zpracovává podklady pro zadávací podmínky při pořizování územního plánu, či jeho změn a regulačních plánů na území města. Dává podněty a odůvodnění k pořízení územních studií, potřebných k ověření podrobnějších podmínek pro urbanistické řešení exponovaných lokalit města, zejména veřejných prostranství,“ dodal místostarosta Machek.

Městský architekt bude externím pracovníkem, který bude pracovat pro město zhruba 650 hodin ročně. Do funkce by měl nastoupit v říjnu až listopadu letošního roku.
Zájemci najdou přesné znění výběrového řízení na městského architekta na webových stránkách města Humpolec.

  • Facebook
  • Twitter