Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Horácký zimní stadion v Jihlavě se začne bourat 1. srpna

/
/
/
580 ZobrazeníV současnosti ještě probíhá mezi stávajícím Horáckým zimním stadionem (HZS) v Jihlavě a parkem Smetanovy sady podrobný archeologický průzkum v místech, kam se rozšíří základy nové arény. Průzkum bývalého pohřebiště je nezbytnou podmínkou pro zahájení prací na výstavbě nové Horácké multifunkční arény (HMA).

Demoliční výměr nabyl ve čtvrtek 20. července 2023 právní moci a obnova přerušených bouracích prací na Horáckém zimním stadionu (HZS) oficiálně začne 1. srpna 2023.

Obyvatelé z Tyršovy ulice stáhli své námitky proti rozhodnutí o odstranění stavby HZS poté, co jim jihlavské zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančních kompenzací. Ve čtvrtek 20. června 2023 zastupitelé Jihlavy souhlasili ještě s poskytnutím dotace i majitelce sousedního bytového domu.

Po stažení námitek obyvatel Tyršovy ulice ministerstvo vrátilo spis na Kraj Vysočina a ten jej odeslal zpět do Jihlavy, kde už stavebnímu úřadu nic nebránilo vydat nové rozhodnutí o odstranění stavby. To nabylo právní moci ve čtvrtek 20. července 2023.

Slavnostní setkání při příležitosti zahájení stavby Horácké multifunkční arény se uskuteční v pátek 28. července 2023. Dodavatel stavby arény, stavební firma GEMO, začne už v příštím týdnu připravovat staveniště a instalovat protihlukové zábrany.

Jihlava už čeká pouze na rozhodnutí Národní sportovní agentury (NSA) o přidělení 300 milionové dotace. „Vše nasvědčuje tomu, že bychom jej měli obdržet v jednotkách dnů,“ říká manažer David Beke.

Financování stavby HMA za vysoutěženou cenu ve výši jedna miliarda a 909 milionů Kč by mělo probíhat z těchto zdrojů:

500 mil. Kč – dotace od Kraje Vysočina,

300 mil. Kč – dotace od Národní sportovní agentury (NSA),

100 mil. Kč – revolvingový úvěr statutárního města Jihlavy,

809 mil. Kč – investiční úvěr statutárního města Jihlavy,

200 mil. Kč – vlastní zdroje statutárního města Jihlavy.

  • Facebook
  • Twitter