Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Havlíčkobrodské muzeum nabízí dotisk úspěšné knihy

/
/
/
948 Zobrazení



Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod opět prodává publikaci Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku. Po velkém úspěchu, kdy se kniha v počtu 1200 kusů rozprodala za několik měsíců, přichází muzeum s dotiskem dalšího tisíce kusů.

Kniha, která získala ocenění na Podzimním knižním veletrhu, obsahuje krátké shrnutí vývoje květnových dní roku 1945 v okrese Havlíčkův Brod a celkem 627 dobových fotografií. Obsah každé z nich autor podrobil pečlivé analýze a doplnil snímky odborným komentářem o zobrazených událostech, dobové technice či osobnostech.

Knihu doprovází bohatá fotodokumentace, archiv Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod

Vzhledem ke svému množství a různorodosti jsou fotografie rozdělené do několika kapitol: Německý Brod a okolí, Kolem Golčova Jeníkova, Ždírecko a Chotěbořsko, Přibyslav a Ledečsko. Nejde o členění primárně zeměpisné, protože v různých částech okresu se vývoj povstání lišil a centry nejčastěji bývala nejbližší města. Snímky jsou zároveň řazeny chronologicky, aby dokázaly skrze své popisy vyprávět příběh povstání v dané oblasti. Čtenář se tak stane pomyslným svědkem osvobození Německého Brodu, snah pohledských obyvatel bránit svou ves před prchajícími Němci, přestřelky mezi Sověty a Němci u Golčova Jeníkova, následků sovětského bombardování Ždírce a Krucemburku, masového projíždění Němců Ledčí nad Sázavou a Přibyslaví a mnohých dalších událostí.

Specifickou kapitolou knihy je podrobně zdokumentovaný nález zubožených těl českých povstalců v Hurtově háji u Věže a v Lázničkově stráni mezi Havlíčkovým Brodem a Perknovem. 

Tato událost neodmyslitelně patří k lokální paměti na konec války na Havlíčkobrodsku a autor je přesvědčen, že její hrůzy se stále musí v ryzí podobě připomínat. Publikace zároveň skládá poctu všem odvážlivcům, kteří se rozhodli i přes ohrožení vlastního života konec války v okrese fotograficky dokumentovat.

V dotisku byly opraveny drobné překlepy a především doplněny údaje k více než čtyřiceti některým fotografiím na základě nově nabytých faktů. Kniha vyšla s podporou Kraje Vysočina (v rámci Edice Vysočiny) a má 300 stran na křídovém papíře. Lze ji zakoupit v budově muzea, skrze e-shop muzea či objednat e-mailem na knihovna@muzeumhb.cz. Cena knihy je 400 Kč.

  • Facebook
  • Twitter