Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Havlíčkobrodská nemocnice se zapojila do projektu Časný záchyt tyreopatií v těhotenství

/
/
/
600 ZobrazeníNemocnice Havlíčkův Brod se jako jediné nefakultní pracoviště zapojila do projektu Časný záchyt tyreopatií v těhotenství. Ty nepříznivě ovlivňují zdravotní stav matky i dítěte. Mohou vést ke komplikacím v průběhu těhotenství, při porodu, v poporodním období i k narušení duševního či tělesného vývoje dítěte.

Projekt se realizuje ve vybraných zařízeních v celé České republice a zúčastní se jej až osm tisíc těhotných žen. V Nemocnici Havlíčkův Brod probíhá ve spolupráci gynekologicko-porodnického oddělení a ambulance pro poruchy funkce štítné žlázy. Zaštiťují ho lékaři Sylvie Špitálníková a Erik Lajtman.
Hormony štítné žlázy v normě mají význam pro úspěšné otěhotnění, pro vývoj plodu i pozdější vývoj dítěte. Onemocnění štítné žlázy je často bezpříznakové, nicméně včasný záchyt a léčba předejdou možným negativním dopadům na průběh těhotenství a vývoj dítěte. Onemocnění štítné žlázy u těhotných žen se zjišťuje změřením hladiny hormonů štítné žlázy a protilátek v krvi. „Těhotenství je obdobím zvýšených nároků na produkci hormonů štítné žlázy. Proto se se často tyreopatie poprvé manifestují v graviditě. Nedostatek hormonů štítné žlázy se dá snadno léčit a léčba může účinně snížit riziko komplikací,“ říká lékařka Sylvie Špitálníková. Pacientkám, které splňují podmínky pro zařazení do screeningového programu, je proveden odběr krve a následně vyšetření tyreoidálního stimulačního hormonu (TSH), protilátek proti tyreoidální peroxidáze – TPOAb (marker chronické autoimunitní tyreoiditidy) a volného tyroxinu (FT4) v séru. V případě pozitivního výsledku lékař gynekolog informuje neprodleně pacientku a předá jí kontakt na spolupracující endokrinologické pracoviště.
„Cílem je včasný záchyt hypotyreózy a eufunkční chronické lymfocytární tyreoiditidy, včasné zahájení substituční nebo izohormonální léčby, a tím snížení incidence potratů, předčasných porodů, těhotenské art. hypertenze, gestačního diabetes mellitus a dalších porodnických a novorozeneckých komplikací. Přínosem je zlepšení psychomotorického vývoje dětí matek s včas zachycenou a léčenou hypotyreózou. Výhodou je i včasné odhalení a léčba hypertyreózy v těhotenství, která má vždy závažný průběh,“ dodává Sylvie Špitálníková.
Nemocnice Havlíčkův Brod vyzývá ke spolupráci i okolní gynekologické ambulance. „Za spolupráci s ambulantními gynekology budeme velice rádi. Pomohou tak svým pacientkám k rychlejší léčbě tohoto zdravotního problému,“ uzavírá lékařka havlíčkobrodské nemocnice.
Globálním cílem projektu je otestovat možnosti zavedení systému plošného včasného záchytu tyreopatií v těhotenství a navrhnout způsob, jak tento program v ČR implementovat do stávajícího systému zdravotní péče. Pilotní projekt otestuje efektivitu a proveditelnost screeningu poruch funkce štítné žlázy a realizuje jej Národní screeningové centrum ÚZIS ČR ve spolupráci s Českou endokrinologickou společností ČLS JEP za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost (Evropský sociální fond).

  • Facebook
  • Twitter