Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Havlíčkobrodská nemocnice představila závěry studie odolnosti mladých vůči Covid-19, účastnili se jí brodští gymnazisté

/
/
/
757 ZobrazeníMladí lidé jsou už do velké míry odolní vůči infekci SARS-CoV-2 a nepředstavují závažné riziko z hlediska jejího šíření ve společnosti. Naopak tím, že jejich imunitní systém zvládá, často zcela bez příznaků, potlačit infekci, tito studenti přispívají k navození „kolektivní imunity“. Takový je závěr studie, která probíhala v havlíčkobrodské nemocnici za účasti 196 studentů z Gymnázia Havlíčkův Brod.

Pilotní projekt s názvem Vyšetření protilátek proti koronaviru u dětí a studentů organizovala společnost SMIS – Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků. Odbornými garanty studie jsou Václav Fejt, Hana Zelená, Zuzana Krátká, Arnošt Komárek. V České republice dosud nebyla realizována klinická studie zaměřená na séroprevalenci koronavirové infekce u žáků základních a středních škol. Studie, která proběhla v červnu na Oddělení společných laboratoří Nemocnice Havlíčkův Brod, se zaměřila na vyšetření protilátek u třídních kolektivů na Gymnáziu v Havlíčkově Brodě.

V havlíčkobrodské nemocnici byla studentům, kteří projevili zájem a jejichž zákonní zástupci dali souhlas s účastí na studii, odebrána venózní krev. Studenti vyplňovali dotazníky, pomocí kterých se zjišťovali klinické údaje – věk, zda měli Covid-19, zda měli test PCR, kdy a s jakým výsledkem, od koho se nakazili, jaké měli klinické příznaky a také informace o tom, jak onemocněla rodina. Výsledky vyšetření a údaje z dotazníků byly zhodnoceny anonymně a analýza byla provedena statistikem.
„Ve studii jsme zjistili, že v 83 ze 196 rodin se vyskytla infekce SARS-CoV-2 prokázaná testem PCR a studenti byli spolu s rodinnými příslušníky v karanténě. Z nich 62 studentů mělo pozitivní protilátky, ale u 21 z těch, kteří byli v karanténě, byly protilátky negativní. Tito studenti neonemocněli a ani jim nebyla nákaza prokázána pomocí testu PCR v rámci trasování. Mohli na infekci zareagovat pomocí nespecifické či T-buněčné imunity, případně pomocí jiných protilátek, než které stanovoval náš test. Každopádně se zdá, že zhruba čtvrtina středoškolské populace byla v době expozice vůči nákaze rezistentní,“ sdělil Václav Fejt z Oddělení společných laboratoří. Při celkovém počtu 265 oslovených studentů se studie zúčastnilo 74,0 % všech studentů tří ročníků vyššího gymnázia.

Článek shrnující studii

V současnosti společnost SMIS připravuje publikaci pro odborný časopis. Podrobnosti o tomto výzkumu budou průběžně zveřejňovány i na webových stránkách: www.smis-lab.cz.

„Velmi děkujeme řediteli Gymnázia Havlíčkův Brod Hynku Bouchalovi a všem zaměstnancům, kteří se na studii podíleli, za pomoc s její organizací. Děkujeme také zaměstnancům laboratoře za pomoc s realizací vyšetření. V neposlední řadě děkujeme desítkám dárců, kteří naši studii pomohli financovat. Největší radost máme z toho, jaký zájem o ni měli studenti a jak pozitivní ohlas vyvolala,“ dodal Václav Fejt z laboratoře imunologie a sérologie, Oddělení společných laboratoří Nemocnice Havlíčkův Brod.

  • Facebook
  • Twitter