Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

HAVLÍČEK KE DNEŠKU: Proč je důležité pro obec dělat víc než jen platit daně?

/
/
/
997 ZobrazeníVrchol své novinářské kariéry Karel Havlíček Borovský zažil téměř před dvěma staletími. Některé jeho myšlenky jsou ale i dnes až překvapivě aktuální. Už v roce 1846 v Pražských novinách například upozorňoval na to, aby se lidé zapojovali do dění ve své obci a že můžou nastat i situace, kdy občané platí daně v podstatě rádi.

Svůj článek Co jest obec? Karel Havlíček Borovský zahajuje přirovnáním o dobytku. Ten také – popisuje Havlíček – podobně jako lidé žije v jakési obci, jen se jí říká stádo. V něm se však jedna kráva o druhou nestará a výsledkem tak je logicky jen to, že z vlastnictví stáda profituje jeho majitel.

Lidé by se však – stojí v článku – takto chovat neměli. Ba naopak. „Dobré příklady obce vidíme jen při tvorech, které nerozumnými jmenujeme, bezpochyby proto, že my jim sami nerozumíme. Při mravencích a včelách. Tu nejlépe poznati můžeme užitek pravé obce,“ přidává další zvířecí alegorii Havlíček.

Každá obec (stejně jako celá společnost) by tedy podle Havlíčka měla fungovat tak, že každý by měl mít nejen svá práva, ale také povinnosti. A jen v případě, že budou všichni (nebo přinejmenším většina) své povinnosti důsledně plnit, budou poměry v obci takové, jaké mají být.

Je-li takovýto systém ve vesnici, městě i v celém státu nastolen, nečiní lidem problém platit daně, tvrdí Havlíček. „Každý věda, co obci náleží, také z části jeho je, bdí horlivě dle postavení svého, aby se ani lehkomyslností, ani nepoctivostí, aniž jakým jiným způsobem obci nikde škoda nečinila,“ pokračuje.

Zároveň ale rodák z Havlíčkovy Borové upozorňuje i na druhý extrém. Obec by do životů občanů neměla zasahovat přespříliš. Konkrétně stanovuje tři základní priority, které by měla zajistit, ale zároveň by je neměla překračovat: jde o jistotu, pokrok a svobodu.

  • Facebook
  • Twitter