Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Gordic představil „neuronovou síť“ značky

/
/
/
1485 ZobrazeníRodinná firma Gordic, jejíž služby a nástroje stojí za digitalizací veřejné správy od ministerských resortů až po malé obce představila v divadle DIOD v Jihlavě novou podobu jednotného vizuálního stylu a inovované logo.

Hlavním cílem byla okamžitá rozpoznatelnost značky mezi konkurencí a vyjádření jejího nového směřování. „Jsme www.gordic.cz , která vytváří kód, a chtěli jsme pomocí kódu ovlivňovat identitu značky. Proto jsme se vydali směrem dynamického designu, jenž umožňuje nepřeberné možnosti využití od generování patternu pro každého zaměstnance přes tvorbu grafů pro business inteligence nástroje až po aplikace v prostředí virtuální reality,“ přibližuje cestu k nové podobě komunikačního stylu Marek Řezáč, ředitel pro strategický rozvoj a internet věcí.

Gordic tak získal nástroj, jehož výstupní design je generovaný softwarově a reaguje na základě vstupů. Díky tomu každý zaměstnanec Gordicu vytváří a zároveň i vlastní svou část vizuální krajiny, svou gordickou identitu, která je originální a nezaměnitelná. „Jako základní prvek jsme zvolili „bod“, který může reprezentovat jak datový bod, tak i konkrétního člověka, myšlenku, produkt – interpretací lze najít mnoho,“ objasňuje základní myšlenku Marek Řezáč. „Tyto body jsou vzájemně propojené, předávají si informace. Tím ukazujeme nejen naši vizi o bezpečné a propojené společnosti, ale i fakt, že jsme tak silní, jak silné jsou naše vztahy. Můžeme říkat, že Gordic má nyní de facto firemní neuronovou síť své značky.“

„K proměně komunikace jsme přistoupili zodpovědně,“ přibližuje proces vzniku Michal Řezáč, ředitel pro strategický rozvoj a kybernetickou bezpečnost. „Podoba značky vychází z hodnot, proto jsme do jejich redefinice zapojili zaměstnance. Proces tak trval několik měsíců a zasáhl všechna patra naší společnosti.“ Na celém procesu Gordic spolupracoval se společností GrowJob a výsledem byly jasné definice, které jsou v souladu s celým Gordicem. A dvě základní hodnoty, kontinuita a sounáležitost, pak ovlivňovaly nejen design, ale i procesy vzniku dalších materiálů.
Nová podoba loga si zachovává původní symboliku, přitom se ale prezentuje v současném designu, ztělesňující právě kontinuitu a sounáležitost. Logo i celá struktura identity působí více kompaktně a otevřeně jak k zákazníkům a partnerům, tak i k novým výzvám.
V názvu GORDIC má nyní písmeno R záměrně „zaoblenější“ pravou nohu. Představte si, že písmeno R rozhoupáte. Díky zaoblenější noze se písmeno nepřevrhne, zůstává stabilní. Není náhoda, že se jedná právě o písmeno R, monogram příjmení Řezáčových, kterým je tak prezentováno zachování budoucí kontinuity.

Za konceptem nové tváře značky stojí spolupráce grafického designéra Lumíra Kajnara a motion designové studio Oficina společně s textařkou Janou Kneschke. Na zakázkovém písmu pracoval typograf Vojtěch Říha. Komplexní a dlouhodobou spolupráci různých dodavatelů pak koordinovala Lucie Sedláčková, ředitelka odboru marketingu, ve spolupráci s Markem Řezáčem.

S novým komunikačním stylem se setkají zaměstnanci, partnerská síť a zákazníci. V první fázi nasazování nové identity se změny dočkal firemní web společnosti, který je obsahově velmi bohatý. Návštěvníci tu najdou podrobnosti řešení pro veřejný i komerční sektor, řešení od problematiky ERP a DRMS systémů přes internet věcí a kybernetickou bezpečnost až po problematiku GDPR.

Konkrétním příkladem uplatňování nové vize bezpečně propojené společnosti jsou například cloudové služby ve spojení s nástupem platformy GINIS 2020. Veškeré moduly budou postupně převáděny do cloudu a uživatelé tak získají například generátor otevřených dat, který umožňuje publikovat data na open data portály nebo do externích aplikací, dojde ke zpřístupnění kompletní dokumentace rozhraní platformy GINIS. Vzniká také API napojení pro navázání dat do nadstavbových aplikací, včetně zpětné datové kompatibility. Provoz bude zabezpečený vícevrstvou architekturou a šifrováním, a bude škálovatelný pro cloud nebo infrastrukturu zákazníka.

Více informací na: www.gordic.cz.

  • Facebook
  • Twitter