Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Evropský program Interreg podporuje rakousko-české poznávání jazyků a kultury už od mateřské školky

/
/
/
1046 ZobrazeníV rakousko-českém příhraničním regionu je znalost jazyka a kultury sousední země nezbytným faktorem, který pomáhá lidem k propojení.
Do projektů programu Interreg se společně s Dolním Rakouskem, ve Vídní, Horním Rakouskem, Jihočeským a Jihomoravským krajem zapojily i organizace z Vysočiny.

Podpořit mezikulturní kompetence už od mateřské školky, to je cílem evropského projektu Spolupráce při vzdělávání v příhraničním regionu (BIG) AT-CZ a jeho následovníka EduSTEM, Vzdělávání ve vědě, technologiích, strojírenství a matematice (Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics). Projekt BIG AT-CZ od března 2016 do října 2019 přibližoval jazyk sousední země zhruba třem tisícům dětí z mateřských a základních škol v Dolním Rakousku, ve Vídni a v Horním Rakousku, stejně jako v jižních Čechách, na Vysočině a jižní Moravě. Projektu se zúčastnilo celkem 163 mateřských a 154 základních škol. EduSTEM, který klade důraz na zprostředkování cizího jazyka v MINT oblasti (přírodní vědy, technika, strojírenství, matematika), běží od listopadu 2019. Oba projekty budou v rámci evropského programu Interreg Rakousko – Česká republika podpořeny celkovou částkou ve výši téměř čtyř milionů eur.

Další informace

Zažít jazyk sousedů v každodenním životě
„Naše školka je pouhé dva kilometry od státní hranice s Českou republikou, a proto bylo pro mě důležité se tohoto projektu zúčastnit,“ říká Leopoldine Poindlová, vedoucí mateřské školky v Langau v Dolním Rakousku. „Jednou týdně tady u nás jedna spolupracovnice, rodilá mluvčí, učila naše děti základní pojmy v češtině jako třeba jedna, dva, tři, a to formou hry. V dubnu 2017 vzniklo naše partnerství s českou mateřskou školkou v Jihlavě.“ Děti
a pedagogové se pravidelně vzájemně navštěvovali, aby měli příležitost zažít kulturu a jazyk svých sousedů v každodenním životě a uzavřít přátelství s novými kamarády. „Děti jsou ještě volné, bez předsudků a těší se z nových kamarádů. Zažívají cizí jazyk zcela přirozeně a získávají pozitivní vztah k našim sousedům, což je velká výhoda do budoucnosti,“ říká učitelka mateřské školy Jitka Vohlídalová, která působila v Jihlavě. Margit Reiß-Wurstová, místostarostka obce Langau, podtrhuje význam projektu BIG pro region. „Pro naše děti je velmi důležité poznat jazyk sousední země již v útlém dětství, aby nebyly později znevýhodněny v profesním ani sociálním každodenním životě.“

Podobné zkušenosti jako v Dolním Rakousku získala také Nicole Frieseneckerová, vedoucí školky v Grünbachu u Freistadtu v Horním Rakousku. „Z Grünbachu jsme za čtvrt hodiny za hranicemi. Kvůli minulosti za železnou oponou má ale stále ještě řada lidí v sobě předsudky. Děti se naproti tomu k sobě chovají nepředpojatě, bez předsudků,“ říká Frieseneckerová. Také v Horním Rakousku zažily děti ve školce jednou týdně výuku základních českých pojmů s rodilou mluvčí. Předškoláci navíc pravidelně navštěvovali českou mateřskou školu ve Svatém Janu nad Malší. Zlatý hřeb celého projektu byl, když při reciproční návštěvě v Grünbachu předvedly rakouské děti svým novým kamarádům z České republiky divadelní představení Malý červík nenasyta s několika pasážemi v češtině. Dokonce i rodiče byli svými dětmi do situace vtaženi. „Mnozí rodiče nám říkali, že je jejich děti prosily, aby s nimi jeli do Svatého Jana nad Malší.
Chtěly jim přímo na místě ukázat, co všechno zde zažily,“ říká Frieseneckerová. Pozitivní zkušenosti se brzy rozšířily po okolí. „Právě uvažujeme nad tím, že by se mohly vzájemně navštěvovat děti ze škol v Grünbachu a ve Svatém Janu nad Malší,“ pokračuje.

Partner projektu z Dolního Rakouska, Horního Rakouska, Vídně, jižních Čech, Vysočiny a jižní Moravy
Kromě Úřadu Dolnorakouské zemské vlády, oddělení mateřských školek, se na projektu BIG AT-CZ podíleli i následující partneři: Evropský úřad ředitelství vzdělávání pro Vídeň, Rakouští přátelé dětí – zemská organizace Vídeň, Úřad Hornorakouské zemské vlády, oddělení společenských záležitostí, stejně jako vzdělávací instituce pro pedagogy z Českých Budějovic, Jihlavy a Brna (Instituce pro vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, ZVas České Budějovice, centrum pro vzdělávání pedagogických pracovníků Vysočina Education a Středisko služeb školám v Brně).

Financování prostřednictvím programu EU Interreg Rakousko – Česká republika
Projekt BIG začal na jaře 2016 a do října 2019 byl podporován v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika díky Evropským fondům pro regionální rozvoj (EFRE) celkovou částkou ve výši téměř čtyři miliony eur. BIG je jedním z 60 přeshraničních projektů, které program Interreg V-A Rakousko – Česká republika podporuje.

BIG působí nad rámec svého období díky následnému projektu EduSTEM
„S projektem BIG jsme umožnili dětem první výuku jazyka a kultury sousedních zemí už od mateřské školy. Navíc děti absolvovaly další bohaté vzdělávání jako exkurze, hospitace, ale proběhly i studijní pobyty pro pedagogy, kteří nad rámec projektu dále zlepšují kvalitu vzdělávání v mateřských školkách a školách. Také 28 vytvořených partnerství mezi mateřskými školkami a školami se částečně dále udržuje. Vznikl i bohatý zdroj materiálů určených k výuce, které jsou k dispozici jak v tištěné formě v tzv. BIG mapě tipů, tak na společné webové stránce,“ říká Eva Huberová, koordinátorka projektu na straně vedoucího partnera projektu, Úřadu Dolnorakouské zemské vlády, oddělení mateřských škol.

Úspěšná práce projektu BIG byla převzata projektem EduSTEM a může tak dále pokračovat. EduSTEM byl zahájen v listopadu 2019 a orientuje se na výsledky BIG projektu. Těžištěm tohoto projektu je zprostředkování cizího jazyka v oblasti MINT (přírodní vědy, technika, strojírenství, matematika). Cílem je posílení a podpora digitální kompetence, kreativity
a manuální zručnosti v kombinaci s osvojením si nového jazyka u dětí. „Vzdělávací možnosti tohoto projektu odpovídají potřebám pracovního trhu v jednotlivých regionech, tudíž z dlouhodobého hlediska očekáváme pozitivní dopad na zaměstnanost v příhraničním regionu,“ říká Marcela Řezníčková, koordinátorka projektu EduSTEM Úřadu Dolnorakouské zemské vlády.

  • Facebook
  • Twitter