Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Dva mosty na silnici I/34 u Havlíčkova Brodu projdou opravou

/
/
/
531 ZobrazeníV úterý 24. května by měla začít oprava dvou mosty na silnici I/34 u Havlíčkova Brodu, jedná se o I/34 most ev. č. 34-045a nedaleko BČS MOL v Žižkově ulici a most ev. č. 34-45a nedaleko odbočky na Dvorce a Kyjov, které opraví společnost M-Stav CZ, s. r. o.

Jednopólový most z roku 1994 ev. č. mostu 34-044 převádí silnici I/34 přes ropovodní potrubí. Provedená diagnostika odhalila začínající zatékání podélnými spárami mezi nosníky, které jsou ale zatím v dobrém stavu. Jednou z hlavních závad je porušená izolace v úrovni úložného prahu. Jak na rubu opěr, tak křídel a nad krajními nosníky, dochází k zamáčení zejména křídel i vrchu opěr. Jsou patrné korozní a vápenné výluhy a povrchový rozpad betonu. Aby v budoucnu nedošlo ke vzniku vážnějších poruch, přistoupilo Ředitelství silnic a dálnic ČR k opravě mostu, která vyjde na 5,5 milionu korun bez DPH. Aktuální stavebně-technický stav mostu je hodnocen u horní stavby stupněm III–dobrý, stav spodní stavby ohodnocen stupněm IV–uspokojivý.
V rámci opravy dojde k odstranění mostního svršku až na prefabrikované nosníky. Provede se nová izolace včetně ochranné izolace z litého asfaltu a položí se nová obrusná vrstva. Vybetonují se nové monolitické římsy a za nimi se osadí nové skluzy odvodnění. V rámci dolní stavby bude provedena sanace pohledových ploch křídel a opěr mostu. Osadí se nové příslušenství mostu.

Jednopólový most z roku 1996 ev. č. mostu 34-045a převádí silnici I/34 přes ropovod společnosti Mero ČE, a. s. Jednou z hlavních závad zjištěných diagnostikou je zatékání dilatační spárou v římsách, což způsobuje zamáčení úložného prahu, boku opěr a křídel a částečný povrchový rozpad betonu. Vyzdívka mostního otvoru na levé straně je plošně zamáčena, prostoupena trhlinami a boulí se. Kolem křídel není provedena přídlažba a revizní schodiště.
Proto bude spodní stavba sanována. Před stávající vyzdívku ze strany mostního otvoru se provede železobetonová zeď tloušťky 300-450 mm. Na pravé straně mostu bude v silničním svahu zřízeno revizní schodiště, vpravo před mostem bude obnoven skluz před římsou. Oprava mostu vyjde na 4,65 milionu korun bez DPH

V pondělí 23. května převzal zhotovitel staveniště a v úterý 24. května budou stavbou dopravně inženýrského opatření zahájeny práce obou mostech. Opravy mostů zahájí jedné třetině jejich šířky, což umožní ve zbývající části vést obousměrný provoz dvěma provizorními jízdními pruhy. V tomto režimu by měli řidiči projet do poloviny července, kdy bude nutné přejit na kyvadlově řízený provoz.

  • Facebook
  • Twitter