Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Dopravní policisté budou soutěžit v řízení křižovatky, nejlepší zamíří do celostátního finále

/
/
/
757 ZobrazeníDopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ve středu 25. července změří své praktické dovednosti a teoretické znalosti v rámci krajského kola soutěže dopravních policistů. 

Soutěže se zúčastní celkem čtrnáct dopravních policistů. Jedná se o policisty z pěti dopravních inspektorátů územních odborů, z oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a z dálničního oddělení ve Velkém Beranově.

„Hlavním účelem krajské soutěže je prověřit teoretické znalosti a praktické dovednosti dopravních policistů na krajské úrovni. Proto má krajská soutěž dvě části – teoretickou a praktickou část. Soutěž je postupová a dva nejlepší policisté postoupí do celorepublikového kola soutěže,“ uvedl Jan Kostečka, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina.

„Teoretická část soutěže se bude stejně jako v předešlých ročnících konat v prostorách učeben na Polygonu Autoškoly Musil v Jihlavě. Zahrnuje test z pravidel silničního provozu a test z odborných znalostí právních předpisů, které se týkají výkonu služby dopravních policistů. Na vypracování testu z pravidel silničního provozu bude účastníkům stanoven časový limit. Praktická část soutěže, a to jízda zručnosti a jízda po speciální smykové desce, se bude konat také v areálu Polygonu Autoškoly Musil v Jihlavě. Při jízdě zručnosti se soutěžící musí poprat se slalomem mezi kužely, couváním mezi stojící vozidla, s otočením vozidla na malém prostoru i s jeho bezpečným zastavením na předem určeném bodě.

Poté se soutěžící a tým rozhodčích přesunou na křižovatku u autobusového nádraží ulic Jiráskova a Fritzova, kde bude pokračovat praktická část soutěže. Ta bude zahrnovat řízení silničního provozu na této křižovatce stanovenými pokyny po dobu pěti minut pro každého účastníka. V době, když budou řídit křižovatku policisté, bude vypnuta na křižovatce světelná signalizace. Řidiči i chodci se tak budou muset řídit pokyny policistů,“ doplnila Dana Čírtková, tisková mluvčí krajských policistů na Vysočině.

Časový harmonogram akce
8.15  slavnostní zahájení – Polygon Jihlava
8.30 zahájení teoretické části – Polygon Jihlava
9.30 zahájení praktické části a jízda zručnosti – Polygon Jihlava
11.00 zahájení praktické části – řízení křižovatky – křižovatka Jiráskova – Fritzova (v blízkosti autobusového nádraží) v Jihlavě

  • Facebook
  • Twitter