Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Dobrovolní hasiči v Jiříkově slavili výročí

/
/
/
903 ZobrazeníSobota 31. srpna byla významným dnem pro obec Jiříkov na Havlíčkobrodsku, protože místní sbor dobrovolných hasičů (SDH) si připomínal 90 let od svého založení.

U obecního domu začala oficiálně oslava a na úvod zazněla státní hymna České republiky. Moderování se ujala Petra Michalová. Přivítala všechny přítomné a seznámila je s historii SDH Jiříkov, který byl založen na ustavující schůzi konané dne 10. dubna roku 1929. Za činné členy sboru se přihlásili: Čeněk Bašta, Josef Cakl, Antonín Doubek (učitel a správce místní školy), Bohumil Grund, Josef Macháček, Jaroslav Maruška, Jan Miřácký ml. (čp. 3), Josef Miřácký (čp. 13), Josef Pavlík (čp. 17), Bohumil Pleskač, Jan Ranecký, František Špitálník a Bohuslav Vaněk.

Prvním starostou nově založeného sboru se stal Josef Cakl, členy výboru pak Antonín Doubek a Bohuslav Vaněk. Sbor si v září 1929 obstaral i motorovou hasičskou stříkačku, jednu z prvních na Habersku. Kromě nové mašiny pak pořídil i výzbroj pro 13 mužů.

Současný stav SDH Jiříkov zhodnotil ve svém projevu starosta hasičů Luboš Špitálník. „Dnes Sbor dobrovolných hasičů v Jiříkově čítá celkem 32 členů, z toho 13 žen. Celkem nám je neuvěřitelných 1. 577 let. Naše členky jsou o poznání mladší, těm je dohromady pouhých 541 let, nám mužům je 1.036 let. Věkový průměr našeho sboru je 49 let. Ženy mají průměrný věk 41 let, průměrnému jiřikovskému hasiči je 54 let. Našim nejstarším a nejzkušenějším členem je pan Bohumil Pleskač, který je o rok starší než náš sbor a hasičem je už neuvěřitelných 67 let.“
Členové SDH Jiříkov se aktivně podílí na dění v obci při pořádání různých sportovních akcí. Také pomáhají při organizaci výročních a společenských událostí. Nezapomíná se ani na okrskové hasičské soutěže. Muži nastupují v kategorii Muži starší a dosáhli nemalých úspěchů. Ženské družstvo obnovilo svou činnost v roce 1995 a zařadilo se mezi stálice na stupních vítězů. Jiříkov pořádal okrskové soutěže v roce 1995, 2002 a naposledy loni. „Rád bych poděkoval jako starosta sboru všem našim členkám a členům za práci, kterou pro náš sbor odvedli a to nejen vám přítomným, ale i našim členkám a členům, kteří se tohoto výročí již nedožili. Přeji všem hodně zdraví do dalších let a všechny vás zvu na oslavu stého výročí SDH v Jiříkově v roce 2029,“ dodal Luboš Špitálník.
Hostem a gratulantem byl Josef Stejskal, starosta Okresního sdružení hasičů Havlíčkův Brod. Posledním řečníkem byl Petr Pipek, starosta obce Kámen a místních částí Jiříkov a Proseč. Ve své řeči konstatoval, že o hasičích vše řekli řečníci před ním. Popřál sboru mnoho zdaru do další práce a poděkoval za dosavadní činnost.

Oficiální zahájení oslavy bylo ukončeno Jiříkovskou hymnou, kterou zahrál a zazpíval její autor Profesor Juraj Filas. Následovalo vystoupení místní dívčí skupiny Dynamika. Pak na pódium nastoupila kapela Styl hrající k tanci a poslechu. Jiříkovští si oslavu náramně užili a domů odcházeli po půlnoci. Obec Jiříkov má 67 obyvatel a z tohoto počtu je 32 hasičů.

  • Facebook
  • Twitter