Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Do světelské věznice se sjeli odborníci na sociální práci

/
/
/
206 ZobrazeníDo věznice ve Světlé nad Sázavou se ve středu 25. května sjelo na padesát sociálních pracovníků, kteří mají co dočinění s odsouzenými ženami nebo ženami ve výkonu trestu. Vězeňská služba ČR, respektive zástupci světelské věznice uspořádali Konferenci sociální práce pro sociální pracovníky, kteří působí ve věznicích, na úřadech nebo třeba v neziskových organizacích, aby si vyměnili zkušenosti, sdíleli dobrou praxi a pojmenovali možnosti hlubší spolupráce.

Konference se zúčastnili také tzv. sociální kurátoři, kteří působí na obecníc úřadech s rozšířenou působností a s osobami ve výkonu trestu nebo se sociálně vyloučenými lidmi pracují. Smyslem jejich práce je, aby si odsouzení lidé udrželi kontakt s rodinou a pokud jsou vězni spolupráci otevření, aby se připravili na propuštění a řešili otázku zaměstnání nebo bydlení. „Sociální kurátoři jsou specializovaní sociální pracovníci, kteří, zjednodušeně řečeno, pomáhají odsouzeným lidem, aby se vrátili do běžného života a opět nesešli z cesty,“ vysvětlil Martin Jelínek, vedoucí Oddělení sociální ochrany a prevence Krajského úřadu Kraje Vysočina s tím, že pomocnou ruku podávají také v období samotného výkonu trestu. „Například pomáhají zprostit od místních poplatků, aby nevznikaly dluhy za neplacené poplatky za komunální odpad, nebo rodinným příslušníkům s vyřizováním dávek,“ doplnil Martin Jelínek, který v rámci konference vystoupil s příspěvkem souvisejícím právě s prací sociálních kurátorů v Kraji Vysočina.

Kraj Vysočina úzce a především dlouhodobě spolupracuje s Věznicí Světlá nad Sázavou. Vytváří společné aktivity pro sociální pracovníky věznic a sociální kurátory, aby měli prostor se společně pracovně setkávat, vzdělávat a vyměňovat si zkušenosti.

Zpráva vznikla v rámci projektu: „Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

  • Facebook
  • Twitter