Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Do jihlavských základních škol se letos zapsalo 580 dětí

/
/
/
523 ZobrazeníV příštím školním roce bude jihlavské základní školy navštěvovat přibližně 5 300 žáků, do mateřských škol se zapsalo 1 800 dětí. K zápisům do základních škol letos přišlo v Jihlavě 720 dětí a přijato bylo celkem 580 žáků, v rámci MŠ bylo přijato 610 žádostí a přijato bylo 510 dětí. Velký zájem byl o ZŠ Havlíčkova, kde se muselo poprvé v historii losovat o to, které děti z jiných spádových obvodů budou moci do školy nastoupit.

„Děti většinou nebyly přijaty kvůli věku, případně neměly trvalý pobyt v Jihlavě. Letos poprvé došlo také k losování, a to na ZŠ Havlíčkova, o kterou byl veliký zájem. Všechny děti ze spádového obvodu se na školu dostaly, nicméně zbylých volných míst bylo méně než přihlášených dětí. Proto proběhlo za účasti zřizovatele a rodičů, kteří měli zájem, losování o zbylá místa,“ uvedl Tomáš Koukal z odboru školství, kultury a tělovýchovy s tím, že losování je zákonná možnost, jak při velkém zájmu demokraticky zvolit, které dítě místo v dané škole dostane.

Zejména kvůli pandemii byl letos také větší podíl odkladů, než je obvyklé. Celkem jsme evidovali 147 žádostí o odklad, což je o několik desítek více než v minulých letech.

Kapacita v jihlavských ZŠ i MŠ je v současnosti dostatečná a pro jihlavské děti dokonce nadbytečná, což dokládá fakt, že bylo do Jihlavy na základě žádostí přijato 1 100 žáků, které dojíždí z okolních obcí. „Je nutné také zmínit, že se v Jihlavě připravují další lokality pro bydlení, v rámci kterých lze očekávat nárůst počtu dětí. Na tuto skutečnost se připravujeme, a v rámci připomínkových řízení se uvažuje nejen o možné výstavbě ZŠ, ale také o výstavbě nových MŠ,“ doplnil Tomáš Koukal.

  • Facebook
  • Twitter