Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Divadlo Za komínem pomáhá v Humpolci

/
/
/
1320 ZobrazeníNově vzniklá kulturní scéna Divadlo Za komínem v Humpolci zahájilo svoji činnost v rámci zkušebního provozu v září 2019, oficiálně potom v lednu 2020. Nyní se věnuje pomoci potřebným.

Za dobu svojí krátké existence se jí podařilo potěšit řadu diváků nejenom pozváním známých divadelních souborů (Spolek Kašpar Divadla V Celetné, Divadlo Kampa), realizací mnoha dětských představení (Divadlo D21, Divadlo Lampion), ale rovněž i činností vlastního hereckého souboru (hra Ať žije Bouchon!, premiéra 29.11. 2019). Oslovila také fanoušky hudební skupiny Vltava, Thoma Artwaye, nebo se jí podařilo zajistit po několik dní světově uznávanému britskému kytaristovi Dominicu Millerovi plnohodnotné zázemí pro odstartování jeho celoevropského turné, které bylo právě Za komínem před beznadějně vyprodaným sálem také zahájeno.

Následovat měly další akce, které už dávno nelákaly pouze místní publikum. Pestrým programem se nám podařilo získat si přízeň diváků ze širokého okolí a naše ambice mířily a stále míří mnohem dál. Činnost divadla je bohužel vzhledem k nastalé situaci dočasně pozastavena. „Uvědomujeme si její závažnost a také my jsme hledali způsob, jak se v této nelehké době realizovat,“ uvádí programová ředitelka divadla Kateřina Čermáková.

Výuka v Divadle Za komínem, archiv divadla


„Rozhodli jsme se pomoci zaměstnancům mateřské společnosti Artspect, a. s., jež je investorem této umělecké scény. Zcela zdarma v prostorách divadla probíhá od 16. března 2020 výuka a dohled nad jejich dětmi. To vše v přísně uzavřeném okruhu deseti dětí, které přicházejí do kontaktu pouze s omezeným počtem osob – především učitelem Michalem Líblem, který se s nimi věnuje lekcím angličtiny a němčiny a dále jim pomáhá vypracovat úlohy, jež jim pravidelně zadávají jejich učitelé. Odpoledne se potom věnují řízeným volnočasovým aktivitám – mimo jiné nacvičují divadelní představení v angličtině, které by po odeznění mimořádných opatření rádi představily svým rodičům,“ dodává Kateřina Čermáková.
Děti v rozpětí od šesti do čtrnácti let mají k dispozici celý prostor divadla, k výuce mohou využívat projekční plátno, k některým svým hrám využívají pódium. V této mimořádné době mají možnost seznámit se s netradičním prostředím a poznat všechny jeho možnosti. Zároveň se nám daří jejich rodičům významnou měrou ulevit od každodenních vzdělávacích povinností, které byly nečekaně přeneseny z pedagogů právě na ně. „Je to velká úleva, když se po práci vrátíte domů a nemusíte zasednout s dítětem k učení a dohánět několikahodinovou školní výuku,“ hodnotí tento unikátní počin, který by se mohl stát inspirací k vytvoření podobných menších projektů jedna z maminek, jež s nadšením využívá této možnosti, Pavla Marousková.
„Po celou dobu realizace této činnosti plně respektujeme rozhodnutí naší vlády a snažíme se o maximální dodržování všech nařízených zásad a doporučení. Naše aktivita je podpořena MŠMT a odsouhlasena Krajskou hygienickou stanicí Kraje Vysočina,“ uzavírá Kateřina Čermáková.

  • Facebook
  • Twitter