Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Dílo Josefa Hoffmanna a Kolomana Mosera v Brtnici

/
/
/
863 ZobrazeníV neděli 27. května zahajuje Moravská galerie v Brně společně s Muzeem užitého umění ve Vídni  v rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici výstavu Josef Hoffmann – Koloman Moser, která se zaměřuje na vztah mezi těmito dvěma uměleckými přáteli a designéry vídeňské moderny.

Dílo Kolomana Mosera (1868–1918) je v oblasti designu považováno za umělecký protiklad tvorby Josefa Hoffmanna (1870–1956): zatímco Hoffmann trvale zůstával tektonicky strohým autorem, Koloman Moser vždy využíval dekorativní, malířské prvky. Vystavené návrhy a objekty z oblasti grafické, sklářské a keramické tvorby mají práci těchto výjimečných umělců prezentovat formou dialogu a současně mají představit jejich individuální přístup.

Koloman Moser

Kariéra a tvorba obou tvůrců byla úzce propojena. Oba patřili k zakládajícím členům Vídeňské secese a od roku 1899 oba učili na vídeňské Škole umění a řemesel (dnešní Univerzitě užitého umění). Spolu s průmyslníkem Fritzem Waerndorferem zakládali v roce 1903 uměleckořemeslné dílny Wiener Werkstätte, a jejich prostřednictvím na začátku dvacátého století výrazně ovlivňovali místní užité umění. Jejich vídeňský styl se stal synonymem čistého designu, přísné geomerie a stylizovaných dekorací.

Moser svým dekorativním přístupem působil jako významná protiváha Hoffmanna, jenž vyznával strohé linie. Společně vytvořili styl interiérového designu založený na základních geometrických tvarech, jak bylo patrné z jejich interiérů v uměleckořemeslných dílnách Wiener Werkstätte na Neustiftgasse (1903) a také v módním salonu sester Flögeových (1904).

Josef Hoffmann

Od roku 1907 se Moser soustředil především na malbu a na rozdíl od Hoffmanna nadále považoval barvu a plochu za důležitou součást tvůrčího procesu. Ze společných realizací je nejznámější zařízení pro sanatorium Westend v Purkersdorfu (1904/1905), kde Moserův bílý konkávní nábytek a barevný textil zajímavě kontrastoval s Hoffmannovým přísným stylem a modro-bílým barevným pojetím.

Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice
Josef Hoffmann se narodil v barokním domě v Brtnici, který v roce 1907 upravil podle zásad Vídeňské umělecké díly (Wiener Werkstätte). Muzeum užitého umění ve Vídni v Brtnici působí od roku 1992, od roku 2006 je Rodný dům Josefa Hoffmanna společným pracovištěm Moravské galerie v Brně a Muzea užitého umění ve Vídni a výsledkem spolupráce obou institucí jsou každoroční výstavy.

Výstavu bylo možné připravit díky finanční podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj a je součástí projektu Bilaterale Designnetzwerke realizovaného v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

  • Facebook
  • Twitter