Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Debata v Oblastní galerii Vysočiny doprovodí výstavu Nájemníci času

/
/
/
493 ZobrazeníOblastní galerie Vysočiny v Jihlavě pořádá doprovodný online program k výstavě Jana Rouska Nájemníci času. Panelová diskuse s názvem Nájemníci času jako historiografické a castanedovské téma se uskuteční v neděli 21. února v 18.00.

Výstava Jana Rouska kurátorovaná Leou Petříkovou s názvem Nájemníci času se filtrem vidění Carlose Castanedy zaměřuje na téma umělecké reflexe historie a ne/možnosti interpretace dějin. Dvojice rozhovorů se pokusí prolnout historický i mytizující pohled společně s reflexí uchopení těchto dvou přístupů v kurátorské koncepci výstavy.

„Nakolik jsou propojena témata roku 1989 v Čechách a pojem nájemníků času? Sehrál nějakou úlohu Carlos Castaneda v historických událostech u nás? Nakolik je historický příběh iluzí? Odkud se v new age berou inspirace fenomenologickou sociologií, kulturní antropologií a jaké místo zaujímají v historickém příběhu České republiky, jak je nám předkládán? Jsou opravdu historiografická témata vzdálená současné západní populární religiozitě, ve výstavě reprezentované učením Carlose Catanedy?

Na tyto a další otázky, které výstava vzbuzuje, se pokusí prostřednictvím rozhovoru reagovat dva vědci, zabývající se historiografií a novodobou percepcí mezoamerických náboženství, Bohumil Jiroušek a Zuzana Marie Kostićová,“ uvedla kurátorka Lea Petříková, která debatu povede.

Bohumil Jiroušek je odborníkem na problematiku historiografie, moderní a soudobou společnost a kulturu, vazby mezi vědou, kulturou, ideologií a politikou. Prostřednictvím rozhovoru nad výstavou Jana Rouska s názvem Nájemníci času se zamýšlí nad tím, jaké místo zaujímají nájemníci času v historiografii, a jaký je jejich smysl pro historickou vědu. Rozhovor povede Jan Rousek.

Zuzana Marie Kostićová je odbornicí na novodobou percepci starých mezoamerických náboženství a v rámci rozhovoru s kurátorkou výstavy, Leou Petříkovou, se bude věnovat castanedovskému tématu, tématu nájemníků času a proměnám tématu smrti v díle Carlose Castanedy.

Účastníci panelové diskuse: Jan Rousek, Lea Petříková, Bohumil Jiroušek, Zuzana Marie Kostićová.

Debata se uskuteční na: www.facebook.com/OGVJihlava

  • Facebook
  • Twitter