Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ceny města Telče 2023

/
/
/
151 ZobrazeníSlavnostní předávání Cen města Telče za rok 2023 proběhlo v úterý 17. října v obřadní síni telčské radnice. Cena města Telče je ocenění udělované za výraznou a mimořádnou činnost ve všech segmentech lidské činnosti uskutečněné v uplynulém kalendářním roce, která přesahuje svým významem hranice města či přispívá k jeho rozvoji a propagaci.

Cenu města Telče vyhlašuje a uděluje město Telč od roku 1997 u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného čs. státu 28. října. Zastupitelstvo města udělilo Ceny města Telče za rok 2023, které starosta a místostarostové slavnostně předali:

Automotoklubu Telč za znovuobnovení provozu areálu Dyjické mosty a pořádání motokrosových závodů s mezinárodní účastí, swingovému zpěváku Janu Smigmatorovi, který vyrůstal v Telči, za úspěšnou uměleckou činnost a za propagaci a reprezentaci města Telče.


Jana Smigmatora čekalo překvapení, cenu mu za zpěvu písničky V tej Telči je zahrádečka přišly předat děti z folklórního souboru Kvíteček, ve kterém Jan v dětství také zpíval.

Součástí ceremoniálu bylo tradičně předání Uznání města Telče žákům a studentům telčských škol a školských zařízení. Uznání je udělováno od roku 2012 především za úspěšnou reprezentaci školy a města v oblasti umělecké či sportovní, za dosažení výborných umístění v olympiádách, matematických nebo jazykových soutěžích apod.
Nominace letos podaly tyto školy: ZUŠ Telč, GOB a SOŠ Telč a ZŠ Masarykova Telč.
Uznání pro studenty hudebního oboru ZUŠ:
Tereza Soukupová – za dlouhodobou vynikající reprezentaci školy ve hře na klavír, sólovém a komorním zpěvu.
Jan Brtník – za dlouhodobou vynikající reprezentaci školy ve hře na klavír a klarinet.

Uznání GOB a SOŠ Telč:
Alžběta Burianová, studentka sekundy – za úspěšnou reprezentaci školy ve školních soutěžích a olympiádách a za vynikající studijní výsledky.

Uznání ZŠ Masarykova Telč:
Danutsa Zmereha – za vzornou sportovní reprezentaci školy a za příkladnou pomoc při začleňování ukrajinských žáků do školy.

  • Facebook
  • Twitter