Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Centrum tradiční lidové kultury s novým názvem

/
/
/
419 Zobrazení
Centrum tradiční lidové kultury v Třebíči ponese nově název Šmeralův statek. Muzeum Vysočiny Třebíč chce touto úpravou zpřesnit a podpořit všeobecné povědomí o místě, kde je prezentován folklór, lidové tradice a řemesla.

Na konci roku 2019 byl po rekonstrukci otevřen a zpřístupněn veřejnosti historický objekt ve správě Muzea Vysočiny Třebíč v Cyrilometodějské ulici 48/4 s názvem Centrum tradiční lidové kultury.
Od té doby plní svůj účel. Seznamuje návštěvníky s tradicemi a lidovými zvyky regionu s přesahem do partnerských regionů.

Jedná se o ojedinělý prostor, zemědělskou usedlost, statek, k němuž první písemná zmínka je zaznamenána již v roce 1556. Přibližně v polovině 19. století se stává majetkem manželů Čermákových, kteří v roce 1855 postoupili grunt svému synovi Janovi a jeho manželce Marii. V roce 1882 převzala statek jejich dcera Rosalie Čermáková, v té době již provdaná Šmeralová. Bylo by tedy z tohoto pohledu možné o usedlosti hovořit jako o Rosaliině statku, Čermákově nebo Čermákových statku, stejně jako o statku rodiny Šmeralovy či Šmeralově statku, jak ho ostatně vnímá veřejnost dodnes, nevyjímaje nespisovnou a do jisté míry pejorativní variantu „šmeralák“.

Muzeum Vysočiny Třebíč, vedeno snahou stále více toto místo otevírat a přibližovat veřejnosti, se rozhodlo navázat na realitu konce 19. století, kdy byl objekt po několik desetiletí vlastněn a řízen Rosalií Šmeralovou, a pro přehlednost používat nadále místopisně vžité pojmenování Šmeralův statek ve spojení s nedávno zavedeným názvem Centrum tradiční lidové kultury.

Více informací: Šmeralův statek

  • Facebook
  • Twitter