Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Celorepublikové sčítání lidu se blíží. Těžit z něj bude i Kraj VysočinaNa území desítek států, včetně většiny členů Evropské unie, se letos uskuteční sčítání lidu. V České republice začne v sobotu 27. března. Získané informace pomohou v následujícím desetiletí i rozvoji regionů, tedy i Kraje Vysočina.

Plánování sociálních služeb, přetrasování linek hromadné dopravy, rozdělování veřejných prostředků i aktualizované podklady pro zásah hasičů, to vše a mnohem více by se neobešlo bez přesných a komplexních informací.
Už více než 150 let se veřejná správa spoléhá na údaje ze sčítání lidu, které se v moderní historii Rakousko-Uherska, Československa a České republiky koná každých deset let. Tato perioda je považována za přijatelné období, aby se shromážděná data dala využívat nejen pro tvorbu statistik, ale i při rozhodování o budoucnosti a lepším životě obyvatel i v tom nejmenším územním celku.
„Sčítání slouží nám všem. Je těžko představitelné, že by společnost mohla fungovat, aniž by o sobě měla ucelené informace. Výsledky pak pomáhají v mnoha sférách – například při plánování dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo při tvorbě územních plánů,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Bez solidních dat se neobejde bytová výstavba ani plánování sociální péče
Když novináři srovnávali podle vybraných kritérií bydlení v různých obcích, statutární město Jihlava výrazně překvapilo. V intenzitě bytové výstavby v Česku v roce 2019 totiž Jihlava obsadila stříbrnou příčku, hned za Prahou. Na tisíc obyvatel se tu dokončilo 84,5 bytu. Statistická data jsou při tom zásadním zdrojem informací pro další plánování. „Je jasné, že pokud mají města připravovat další lokality pro bydlení, musí vědět, že zde existuje i reálná poptávka. A právě to statistiky potvrzují. Trendy se v poslední době rychle mění, musíme reagovat na adaptační schopnosti a ekologickou gramotnost současné mladé generace a přizpůsobit těmto trendům i plánování,“ dodává náměstek primátorky statutárního města Jihlava Vít Zeman.
Nejen bydlení, ale i ostatní typy výstavby mohou ze sčítání čerpat cenná, jinak nezískatelná data. Příkladem může být například nová multifunkční aréna, jež nahradí tu stávající, která už nevyhovuje současným požadavkům občanů a sportovců. „Nejprve se řešilo její umístění, zda ji postavit za městem na periferii, nebo uprostřed centra. Právě statistická data jasně ukázala, že tím jediným udržitelným je projekt, který zimní stadion navrhne v centru města. V rámci projektu se totiž analyzoval počet lidí žijících v okolí stadionu nebo využívání MHD,“ doplňuje Vít Zeman.
Při plánování výstavby je však třeba počítat i s dalším fenoménem, který prostupuje celou republikou, Vysočinu nevyjímaje. Tím je postupné stárnutí populace. „Obce plánují především investice, ale je potřeba, aby si i v nejmenší obci uvědomili, že populace stárne a během deseti let bude více než pětina lidí starší 65 let a poroste i počet lidí 85+, což s sebou přinese nutné změny (bezbariérovost veřejného prostoru, dostupnost odpovídajícího bydlení, terénní pečovatelské služby, pobytové a odlehčovací služby atd.). A je třeba s tím při plánování rozvoje počítat již teď,“ přibližuje Marie Kružíková, která má na Vysočině na starosti celostátní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň.
Aby tak mohly odpovědné osoby přijít s řešeními, která budou reflektovat skutečnou situaci v kraji, je třeba nejprve získat přesná a komplexní data. „Sčítání přináší unikátní informace za nejmenší územní celky, jako jsou části obcí a měst. Kam nejčastěji dojíždíme za prací, najdeme na Vysočině více domácností jednotlivců na vesnici, či ve městech? To je jenom krátký výčet otázek, na které nám odpoví Sčítání 2021,“ dodává ředitelka Krajské správy ČSÚ v Jihlavě Jitka Číhalová.
Sčítat se bude online i prostřednictvím tradičního formuláře
Cílem Sčítání 2021 je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života pro dalších deset let. Tentokrát je i s ohledem na epidemickou situaci primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se od 27. března budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Svoji zákonnou povinnost tak mohou splnit z pohodlí domova a bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem.

  • Facebook
  • Twitter