Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Byznys na Vysočině? Nejsilnější pozici drží Humpolec

/
/
/
952 ZobrazeníHumpolec je nejlepším městem z hlediska podnikatelského potenciálu na Vysočině. V kvalitních podmínkách pro podnikatele ho v regionu následují Jihlava a Pelhřimov. To jsou výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2018, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí.

Analytická agentura Datank v něm hodnotí přístup veřejné správy a podnikatelské prostředí ve všech městech a obcích s rozšířenou působností v České republice.

Humpolec má bezkonkurenční podnikatelské prostředí
Město jednoznačně boduje nejvyšším podílem podnikatelů v kraji, největším růstem počtu ekonomických subjektů a vysokým podílem právnických osob. V rámci má regionu velmi vysoký přírůstek obyvatel a vůbec nejvyšší počet studentů a učňů v odborném vzdělávání. K výhodné poloze na dálniční tepně České republiky se přidává také velmi nízká dlouhodobá nezaměstnanost, svědčící o vyváženosti pracovního trhu. V přístupu veřejné správy se Humpolec blýskl vysokými kapitálovými výdaji a vysokou likviditou. O otevřenosti místní radnice nejen směrem k podnikatelům zase svědčí vysoký počet úředních hodin místního úřadu.
„Základy našeho úspěchu jsou hluboko v minulosti, kdy se začala vytvářet struktura města, mnoho prostředků bylo investováno do infrastruktury, kapitálové výdaje tvoří významnou částku v městských rozpočtech již delší dobu. A samozřejmě kvalita podnikatelů a výroby má na tom úspěchu ve výzkumu velký podíl,“ říká starosta Humpolce Karel Kratochvíl.

Jihlava s podnikateli dobře komunikuje, Pelhřimov má nejnižší výdaje na dluhovou službu
Jihlava se může pochlubit vysokým podílem podpory veřejné dopravy a vynikající elektronickou komunikací, jejíž kvalita a včasnost byla ve výzkumu prověřena prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů. Bronzový Pelhřimov vykazuje v přístupu veřejné správy dobré výsledky kvalitními webovými stránkami s ohledem na podnikatele a vůbec nejnižšími výdaji na dluhovou službu. Ty může město zaujmout rovněž v rámci regionu nízkými mzdami a také poměrně vysokou nezaměstnaností mladých lidí, která skýtá pracovní potenciál pro rozvoj podnikatelských záměrů.
Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. Na již tradičních krajských setkáních pro starosty a starostky se odborníci na danou problematiku letos zaměřují například na aktuální legislativu, konkrétní projekty Svazu měst a obcí, na přípravu sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021 nebo na efektivní správu obcí.
Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován jedinečný žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.

  • Facebook
  • Twitter