Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Bystřičtí fotbalisté mají srdce na pravém místě. Dennímu stacionáři Rosa věnovali 59 250 korun

/
/
/
126 ZobrazeníBystřičtí fotbalisté mají srdce na pravém místě. Dennímu stacionáři Rosa věnovali 59 250 korun. Výtěžek z fotbalového turnaje pomůže zajistit dopravu, uskutečnit výlety i nákup nových zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro uživatele bystřického zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Fotbalisté SK Bystřice nad Pernštejnem předali dennímu stacionáři Rosa dar. Z turnaje mladších přípravek a následné veřejné sbírky, která byla otevřená do konce minulého roku, se podařilo získat bezmála šedesát tisíc korun. „Za denní stacionář, uživatele a jeho pracovníky mnohokrát děkuji za vstřícnost a ochotu pomáhat všem, kdo se na turnaji podílejí,“ řekla vedoucí denního stacionáře Rosa Petra Königová.

Turnaj mladších přípravek má v Bystřici nad Pernštejnem devítiletou tradici. Tento rok budou fotbalisté pořádat a slavit jubilejní desátý ročník. Příprava, realizace a udržení tak velké akce stojí organizátory mnoho sil. „Moc si vážíme toho, že tuto energii chtějí věnovat právě naší službě. Ve stacionáři jsou finanční prostředky použity na nákup pomůcek, zajištění dopravy, výletů i běžných činností v zařízení,“ připomněla Petra Königová.

Pracovníci Rosy jsou rádi, když klienti mohou za fotbalisty na stadion přijít. Někteří chodí pravidelně fandit bystřickému týmu mužů. „Těšíme se na další společné zážitky a věříme, že naše spolupráce bude dávat tak krásný smysl i nadále,“ uvedla vedoucí denního stacionáře Rosa Petra Königová.

Denní stacionář Rosa v Bystřici nad Pernštejnem poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Jeho posláním je podpora udržení a rozvoj dovedností osob s mentálním a kombinovaným postižením, vedoucí k co největší možné míře samostatnosti a začlenění se do běžné společnosti.

Úvodní foto: Rosa a SK. Charitativní turnaj mladších přípravek uspořádali fotbalisté Sportovního klubu Bystřice nad Pernštejnem 11. června 2022. Výtěžek z akce a následné několikaměsíční sbírky teď předali bystřickému dennímu stacionáři Rosa. Na snímku z turnaje mladších přípravek je vedoucí denního stacionáře Rosa Petra Königová s předsedou SK Bystřice nad Pernštejnem Josefem Soukopem.

  • Facebook
  • Twitter