Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Brtnice usiluje o titul Historické město roku 2017

/
/
/
416 ZobrazeníHodnotící odborná komise složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči zasedla ve dnech 22. – 23. ledna a vyhodnotila přihlášky tří měst – Brtnice, Jemnice a Telče a jako vítěze krajského kola vybrala město Brtnice. Na druhém místě se umístilo město Jemnice a na třetím místě město Telč.

„Ač je Brtnice jedním z menších měst našeho regionu, nelze mu upřít nadstandardní zájem vedení města  a obyvatel o památkovou péči, což dokládá i množství finančních prostředků z městského rozpočtu vynaložených na obnovu historických objektů,“ konstatuje ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků. 

Mezi nejdůležitější akce, které byly realizovány v roce 2017, patří obnova sýpky (krovu a klempířských prvků), kostela sv. Karla Boromejského a bl. Juliány, obnova a zpřístupnění kaple sv. Floriána a pokračující obnovy měšťanských domů v městské památkové zóně Brtnice. Komise rovněž ocenila zápis Morových průvodů v Brtnici na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina a následný zápis na národní seznam.

Druhé místo získalo město Jemnice. Komise hodnotila kontinuální snahu města o obnovu památek, zachování výjimečných památkových hodnot městské památkové zóny včetně židovské čtvrti, péči o veřejná prostranství a také otevírací dobu a vybavenost informačního centra i kvalitu  turistického informačního  a orientačního systému. Neméně významný je i důraz na kulturní život města a zachování tradic jako je Běh o barchan. 

„Oceňujeme především kvalitně provedené památkové obnovy, které proběhly v roce 2017, např. dokončení obnovy kostela sv. Víta, obnovu krovu kaple sv. Anny, obnovu části hradeb včetně restaurování Kamenné panny a započetí obnovy objektu čp. 15,“ shrnuje vedoucí péče o památkový fond telčského pracoviště Národního památkového ústavu Jana Musilová.

Třetí místo obsadilo město Telč. Komise ohodnotila komplexní přístup  města k regeneraci, zejména snahu o zachování historického rázu jádra města a také práci věnovanou údržbě veřejného prostoru. 

„Uznání hodný je nepřetržitý zájem města o uchování výjimečných památkových hodnot, které se v Telči nacházejí. Péče o takto rozsáhlé a významné kulturní dědictví  je nesnadným úkolem, který se městu daří dlouhodobě plnit. Vysoce oceňujeme především práce na obnově městského opevnění, obnově věže kostela sv. Ducha a kontinuální snahu o restaurování barokních soch“, doplňuje Musilová.

Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) byl ustaven vládním usnesením z března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS).

Poprvé byl titul Historické město roku udělen v roce 1995  vítěznému městu Svitavy. Od roku 1996 je Cena předávána při příležitosti slavnostního setkání, které je zároveň oslavou Mezinárodního dne památek a sídel (MDPS). Vítězové krajských kol obdrží z programu regenerace 100 000 Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě práva užívat příslušný rok titul Historické město roku, hlavní cenu 1 000 000 Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců.

Slavnostní vyhlášení cen proběhne na jaře 2018 u příležitosti Mezinárodního dne památek a  historických sídel.

Více informací o programu regenerace naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury ČR

  • Facebook
  • Twitter