Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Baví mě otevřenost a svoboda učitelství, říká pedagog Lukáš Bořil

/
/
/
1151 ZobrazeníLukáš Bořil je učitel základů společenských věd, českého jazyka a literatury a také výchovný poradce na Gymnáziu Žďár nad Sázavou. Patří mezi deset oceněných pedagogů v anketě Učitel Vysočiny 2022.

Co vás baví na práci učitele?
Jako první mě napadnou tři oblasti. První je samozřejmě výuka. Baví mě nejen vysvětlovat a učit, ale taky připravovat aktivity a metody do hodin, mluvit se studenty, přemýšlet, diskutovat, doprovázet je na jejich cestě vzdělání. Baví mě otevřenost a svoboda učitelství – učitel má dnes nepřeberné možnosti v tom, jak vystavět vyučovací hodinu a jaké aktivity pro žáky připravit. Za druhé mám rád školní prostředí plné mladých lidí. Studenti vnáší každý den do práce učitele něco nového. Za třetí mě na práci učitele baví dynamika a pestrost učitelské práce, akce v přírodě, kurzy, výlety, stanování, sport. Takovou kombinaci činností by mi žádná jiná práce nenabídla.

Ovlivnili vás vaši učitelé při výběru budoucího povolání?
Zásadně mě ovlivnili dva učitelé. Roman Veselský, můj středoškolský učitel a momentálně kolega na Gymnáziu Žďár nad Sázavou, mě ovlivnil hlavně svým nadšením do práce učitele, ale také mimoškolními aktivitami jako cestování, sport či fotografie, ke kterým dokázal své studenty přivést. Na vysoké škole mě nasměroval hlavně Ondřej Přibyla (zakladatel Úžasného divadla fyziky a projektu Fakta o klimatu), který mi ukázal, jak učit kreativně, jak přemýšlet o procesu učení a taky to, že zásadní je charakter a osobnost učitele.

Lukáš Bořil, učitel žďárského gymnázia

Jak jsou na tom dnešní studenti s češtinou, respektive jak zvládají gramatiku?
Celkově velmi dobře, gramatiku většina studentů dokáže zvládnout na výbornou. Velkou roli hraje jednak jakýsi cit pro jazyk, ale taky čtenářství. To, zda student pravidelně čte, se pozná rychle jak na gramatice, tak ve vyjadřování ústním i písemném.

Jsou diktáty a slohové práce stále součástí výuky češtiny?
Psaní textů je samozřejmě zásadní součástí výuky češtiny. Se studenty píšu jak klasické slohové práce, tak zkoušíme i eseje či infografiky. Pravopis ověřuji spíše než diktáty pomocí cvičení, korektur textu, ale zejména u mladších studentů i na diktát sem tam dojde.

Jak vnímáte ocenění Učitel Vysočiny? Co pro vás znamená?
Ocenění Učitel Vysočiny si vážím a je pro mě také motivací. Musím ale říct, že ocenění vnímám jednak jako ocenění svých učitelských kvalit a aktivit, ale z velké části také jako ocenění mých studentů, se kterými se skvěle pracuje, a také mých kolegů, bez nichž bych nedělal svou práci tak, jak dělám. Právě vzájemná inspirace a výměna zkušeností s kolegy a společná práce na projektech je důležitou součástí mé práce.

  • Facebook
  • Twitter