Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Architekti analyzují jihlavská sídliště

/
/
/
914 ZobrazeníÚtvar městského architekta (ÚMA) připravuje metodiku posuzování záměrů na revitalizace bytových domů. Město Jihlava tak hledá způsob, jak vyhovět požadavkům vlastníků na revitalizaci a zvýšení obytného komfortu, a zároveň zachovat charakter a architektonické kvality příslušného domu a obytného souboru.

„Stejně jako chráníme stavby v historickém jádru města, zaslouží si citlivý přístup i stavby z doby nedávné. Běžně zahrnujeme mezi památky stavby z první poloviny 20. století, památkovou ochranu má také např. ostravské sídliště Poruba z 50. let 20. století. V poslední době jsou rehabilitovány kvalitní stavební počiny z 60.–80. let, které donedávna stály zcela stranou zájmu. Mezi ně se řadí i soubory bytových domů, včetně panelových sídlišť. Díky jejich přetrvávajícím především urbanistickým kvalitám a možnostem adaptovat je pro současné nároky, patří i nadále k vyhledávanému bydlení. V neposlední řadě jsou nedílnou součástí stavební historie a představují důležitý doklad dobového pohledu na bytovou problematiku. U mimořádně kvalitních souborů těchto domů zejm. z 60. let 20. století se už uvažuje o památkové ochraně,“ doplnil náměstek pro územní plánování Vít Zeman.

V současné době proto ÚMA zajišťuje zpracování analýzy jihlavských sídlišť s cílem definovat konkrétní hodnoty, které byly předmětem architektonické koncepce, přinášejí obyvatelům a městu určité kvality (jako např. dostatek volného prostoru, zeleň, světlo…), a proto je stojí zato zachovat. Návazně by měl vzniknout soubor pravidel, s jejichž pomocí bude možno tyto hodnoty chránit.

Při revitalizacích chce ÚMA už během jejich přípravné fáze spolupracovat s SVJ a informovat, jak při revitalizaci postupovat a jaké parametry bude sledovat. Chystá také schůzku s projektanty a dodavateli s cílem předat si vzájemně zkušenosti a informace.
V případě konkrétního záměru či jakýchkoliv dotazů se mohou zájemci obrátit na Petra Hýla z ÚMA (email: PETR.HYL@jihlava-city.cz, tel.: 565 591 658.

Revitalizace bytových domů, ukázky z Hamburku a Přerova

  • Facebook
  • Twitter