Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ani sníh, ani mráz, ani koronavirus Zlatý list nezhatil

/
/
/
1056 ZobrazeníNáhradní termín Krajského kola Zlatého listu mělo namále, ale nakonec vše dobře dopadlo a proběhlo. A to díky nadšení a přiznejme si to, i určité odvaze jak pořadatelů, tak účastníků. Lektoři a učitelé jsou prostě odolný druh.

Oblíbeným místem pro Zlatý list se stal areál jihlavské zoologické zahrady a tak se znovu soutěžilo pod bedlivým dohledem žiraf.
Do Zoo se ve čtvrtek ráno 1. října sjelo celkem 94 účastníků z jedenácti subjektů. Ti vytvořili 16 šestičlenných družstev, kdy každá z nich tvořila dvě hlídky po třech dětech. Mladší kategorie je tvořena dětmi ze 3. až 6. tříd, starší pak 7. až 9. Zajímavé je, že hravé názvy si dávali ti starší, zatímco ti mladší to brali velmi vážně.

Mladší kategorie

 1. družstvo Sciurus z gymnázia Pelhřimov, pod vedením Ivety Doskočilové
 2. přírodovědný kroužek ZŠ Kněžice pod vedením Jany Zeťkové
 3. družstvo Orlové pod vedením Moniky Kamenské
  Starší kategorie
 4. družstvo Otokárci ze ZŠ Otokara Březiny Jihlava pod vedením Jany Waldhauserové
 5. družstvo Lodičky ze soukromého gymnázia Ad Fontes Jihlava pod vedením Martiny Markové
 6. družstvo Kačenky ze soukromého gymnázia Ad Fontes Jihlava pod vedením Martiny Markové

  Zlatý list je krásný v tom, že by neměly přijíždět děti, které nahodile vybrala paní učitelka den před závodem, ale týmy by měly celoročně spolupracovat a dělat něco pro přírodu. Hodnocení tohoto snažení je jedním z důležitých ukazatelů závodu. Kromě toho museli mladší i starší přírodovědci projít svou stezku s devíti stanovišti. Kromě přírodovědných témat (např. ornitologie, entomologie, dendrologie, exotická zvířata, botanika…) zde narazily děti i na problémy současnosti, jako je třeba spotřebitelství .
  Stanoviště připravili a dětem se věnovali pracovníci KÚ Jihlava z odboru životního prostředí, z městského odboru životního prostředí, pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny a Správy CHKO Žďárské Vrchy, pracovníci Zoo a také lidé z ekocentra Chaloupky. A samozřejmě Kraj Vysočina celou akci náležitě podpořil. Kdo jiný by si podporu dospěláků i úřadu zasloužil, než šikovné děti se zájmem o svět kolem sebe
  Za všechna slova díků, si dovolujeme otisknout mail jedné paní učitelky:
  „Prosím Tě, Sáro! Jakýpak, že nám děkujete, to já vám přece děkuji, že jste udělali pěkný a profesionální den pro děti.“

 • Facebook
 • Twitter