Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Adventní společná doprovázená poutí lidí zdravých s lidmi handicapem

/
/
/
487 ZobrazeníZačátek Adventu zavedl v sobotu 30. listopadu humpoleckých poutníku na společné putování do Třebíče – města zapsaného na seznam památek UNESCO. Díky vstřícnosti Třebíčského centra, z. s., mohli účastníci pouť zahájit v jejich prostoru.

V úvodním kruhu otevřeli témata pouti – stala se jimi témata obdarovávání nejen druhých, ale také sebe. Druhým tématem byl židovský odkaz ve smyslu toho, kdy ještě přísná pravidla komunity, jakými je právě židovská komunita známá, mohou být člověku přínosem a kdy už jej omezují.
Prostřednictvím inspiračních kartiček se rozvinula komunikace účastníků. Velmi otevřeně všichni sdíleli své pocity a myšlenky, které je na pouť přivedli i které souviseli s tématem Adventu. Tato otevřenost vytvořila bezprostřední atmosféru celé pouti s chutí pomoci druhému či být dobrým společníkem ve vzájemných rozhovorech.
Cestu pak účastníci vedli přes údolí Týnského potoka do židovské čtvrti. Rozsáhlými znalostmi je velmi obohatil jeden z účastníků, páter Peňáz. Velmi poutavě a zaujatě je vtáhl do židovské historie a života. Seznámil je mimo jiné s účelem a symbolikou různých staveb, kolem kterých procházeli.
Pouť propojili s chráněnou kavárnou Vrátka, která zaměstnává lidi s postižením. Ohřáli se, vychutnali si výborné dezerty a nápoje a poté vstoupili do zadní synagogy na komentovanou prohlídku. Opět se jim dostalo výkladu o životě Židů. Měli možnost si prohlédnout i dobově zařízený dům Seligmana Bauera.
Další cesta pokračovala židovskou čtvrtí dále k židovskému hřbitovu a následně zpět do Třebíčského centra. V závěrečném kruhu opět zhodnotili účastníci své pocity a prožitky. Ukázalo se, že pouť zafungovala jako opravdový čas zastavení a zamyšlení v každodenním shonu. Někoho přiměla k přehodnocení svých potíží při poznání toho, jakými potížemi prochází někdo jiný. Někoho vrátila do dětství a ke svým předkům. Někomu přinesla mnoho nových poznání a vědomostí. Všechny velmi inspiroval židovský odkaz tím, jak se tento národ dokázal vždy znovu vzchopit a nést dále své zásady a svou víru.
Je-li Advent časem zastavení a soucitu s druhými, pak toto naplnila pouť vrchovatě. Realizace této akce mohla proběhnout díky podpoře Nadačního fondu pro Pelhřimovsko.

  • Facebook
  • Twitter