Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Speed Marathon v pátek také na silnicích Vysočiny

/
/
/
932 ZobrazeníAkce nazvaná Speed Marathon, zaměřená na kontrolu dodržování stanovených rychlostních limitů, proběhne v pátek 19. dubna také na Vysočině. Na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit budou policisté v průběhu celého dne měřit rychlost.

Na výběru úseků se nepodíleli jen policisté, ale i samotní občané, kteří měli možnost vybrat úseky, na kterých dopravně bezpečnostní akce proběhne. Konkrétně na Vysočině motoristé sami vybrali silnici I/34 mezi Humpolcem a Rozkoší. „Hlavním cílem těchto preventivních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích,“ uvedl David Jirák, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

V souvislosti s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti 1. ledna letošního roku, došlo k některým zásadním změnám z hlediska stanovení sankcí za porušení nejvyšší dovolené rychlosti v obci či mimo obec.
„Pokud řidič vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost o 10 km/h a více, hrozí mu pokuta v příkazním řízení na místě v rozmezí 1 500–2 000 korun nebo pokuta ve správním řízení až 5 000 korun. V bodovém systému pak řidič dostane dva trestné body.
Pokud řidič při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více, hrozí mu pokuta v příkazním řízení na místě od 2 500 do 3 500 korun nebo pokuta ve správním řízení až 10 000 korun. V bodovém systému pak řidič dostane čtyři trestné body.
Pokud řidič při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více, tak takový přestupek nelze vyřešit na místě uložením pokuty, ale přestupek policisté oznamují správnímu orgánu, kde ve správním řízení hrozí řidiči pokuta v rozmezí od 7 000 do 25 000 korun a zákaz činnosti až na 18 měsíců. Řidiči na místě zadržíme řidičský průkaz. V bodovém systému pak řidič dostane šest trestných bodů,“ doplnila Dana Čírtková, tisková mluvčí krajských policistů na Vysočině.

Úvodní ilustrační foto: archiv Vysočina-news.cz

  • Facebook
  • Twitter