Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Oprava silnice od dálnice D1 na Jihlavu od jara příštího roku

/
/
/
766 ZobrazeníV průběhu druhého čtvrtletí příštího roku plánuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) zahájit rekonstrukci silnice I/38 mezi dálnicí D1 a mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí III/03824 v ulici R. Havelky v Jihlavě. V současnosti vybralo zhotovitele.

Opravu 5671 metrů dlouhého úseku silnice provede společnost STRABAG, a. s., která z osmi uchazečů předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku a dílo zhotoví za 337,72 milionu korun bez DPH, což je o téměř dvacet milionů korun oproti předpokládané hodnotě 357, 2 milionu. Svým rozsahem i náklady se bude jednat o největší opravu na silnicích prvních tříd, kterou v příštím roce na Vysočině ŘSD ČR zahájí.
Akci proběhnr ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnici Vysočina (KSÚS) na základě smlouvy O společném zadání veřejných zadavatelů mezi ŘSD ČR a příspěvkovou organizací kraje.
Ačkoliv se primárně jedná opravu konstrukčních vrstev vozovky v obou jízdních pásech silnice I/38 včetně větví mimoúrovňových křižovatek I/38 s dálnicí D1, Pávovem, Lesnovem a silnice I/38 se silnicí III/03824 je součástí také přeložka sítí středového dělícího pásu (SDP), výstavba jednoho nového přejezdu a prodloužení dalších pěti stávajících do minimální délky 60 metrů. Rekonstrukce zahrnuje také výměnu vozovkového souvrství na mostech, opravu prvků stávajícího odvodnění, záchytného systému a zabezpečení svahů proti odpadávání nesoudržné zeminy.
Stavba řeší výměnu a doplnění záchytných a vodicích bezpečnostních zařízení podle aktuálně platných předpisů. Dojde i k opravě mostu evidenční číslo 1311-1 na silnici III/1311 ve Smrčenské ulici v Jihlavě, který překlenuje silnici I/38. Investorem opravy mostu ve vlastnictví Kraje Vysočina je KSÚS.

Mapa opravovaného úseku, zdroj: ŘSD ČR

Stavba bude probíhat v průběhu dvou stavebních sezon, v rámci každé z nich bude opraven jeden jízdní pás a proběhne ve třech etapách.
Ve druhé a třetí etapě budou probíhat práce v jednotlivých jízdních pásech při úplné zavírce jízdního pásu, kde bude oprava aktuálně probíhat. V každé z plánovaných etap ale bude zachován jeden jízdní pruh ve směru na Jihlavu i ve směru k dálnici D1.

Úvodní ilustrační foto: archiv Vysočina-news.cz

  • Facebook
  • Twitter