Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Silnice z Brodu na Přibyslav znovu uzavřena, mezi Simtany a Keřkovem probíhá rekonstrukce

/
/
/
834 ZobrazeníSilnice mezi Havlíčkovým Brodem a Přibyslaví je znovu uzavřena, pokračuje opravu povrchu komunikace a odvodnění silnice I/19 mezi Keřkovem a Simtany v celkové délce 4,7 km. Část mezi Keřkovem a Stříbrnými Horami prošla rekonstrukcí v loňském roce a letos tak zbývá k dokončení přibližně tři kilometry dlouhý úsek mezi Stříbrnými Horami a Simtany.

Účelem oprav je zlepšení technického stavu komunikace, zkvalitnění jejího povrchu a celkově tak prodloužení životnosti vozovky. Dojde k odfrézování poškozených konstrukčních vrstev a k pokládce vrstev nových. Vyčištění příkopů odvodnění a propustků. Kde to bude zapotřebí, budou opraveny a přestavěny na bezpečnější se šikmými čely. Obnovena bude nezpevněná krajnice a vodorovné i svislé dopravní značení.

Obnova nezpevněné krajnice

Práce probíhají za úplné uzavírky silnice I/19 a doprava je převedena na značené objízdné trasy. Pro vozidla nad 3,5 tuny vede objízdná trasa po silnicích prvních tříd I/34 a I/37. Uzavírka je plánovaná do 7. srpna 2021, kdy by mělo dojít k uvedení komunikace do provozu v režimu předčasného užívání stavby. V opravách se ale bude pokračovat i poté, kdy jednotlivé činnosti budou stavaři realizovat v rámci posuvného pracovního místa. Hotovo by mělo být v druhém říjnovém týdnu.

Mapa objízdných tras, zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Facebook
  • Twitter