Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Žďárská Charita se opět po roce zapojila do úklidu Vysočiny

/
/
/
660 ZobrazeníUživatelé a pracovníci Oblastní charity Žďár nad Sázavou se i v letošním roce zapojili do projektu Kraje Vysočina nazvaného Čistá Vysočina.

Ve Žďáře nad Sázavou se na úklidu Vysočiny podílel jako každým rokem Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví v blízkosti sídla zařízení a veřejností vyhledávaných soch Michala Olšiaka Hamroně a Mamlase. Skupinka šesti účastníků nasbírala šest pytlů odpadků.

Do kampaně se zapojilo tradičně i nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka se svými klienty od 12 do 20 let a s klienty od šesti let věku. Ti poklízeli Nádražní ulici a park u klubu Ponorka.Po pracovní době se do úklidu kolem cyklostezky směr Pilská nádrž pustila i Správa žďárské Charity. „Letos jsme se zapojili již po třetí a dokonce jsme i rozšířili naši působnost. Je znát, že lidé o přírodu více pečují, proto nás mile překvapilo, že odpadků je rok od roku méně. Navíc nám počasí přálo, venku bylo nádherně,“ sdělila ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Jana Zelená.

I v Bystřici nad Pernštejnem vyrazili uklízet uživatelé a pracovníci denního stacionáře Rosa. Za své si společně s třídou paní učitelky Solařové ze ZŠ Nádražní vzali oblast cyklostezky, okolí Domanínského rybníka a říčky Bystřičky. „V letošním roce jsme sesbírali patnáct pytlů odpadků, proto jsme velmi rádi za spolupráci s místní Základní školou. Úklidu se účastnili i moji dva canisterapeutičtí psi,“ uvedla vedoucí denního stacionáře Rosa Petra Königová.

Stejně tak se v Bystřici už tradičně zapojila i mládež z nízkoprahového zařízení Nadosah. Ti uklízeli v okolí nízkoprahového klubu.


Velké Meziříčí prezentoval v kampani denní stacionář Nesa. Letos se účastnili čtyři uživatelé a dva pracovníci. Ti se jako každý rok postarali o lokalitu zvanou Kunšovec. „Dobrá zpráva je, že každým rokem sledujeme pokles odpadků. A z toho máme radost. Letos jsme vysbírali pouze jeden pytel a jako bonus pár zrezivělých součástek od auta,“ sdělila Adéla Kracíková, sociální pracovnice z denního stacionáře Nesa.

  • Facebook
  • Twitter