Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Zastupitelé Jihlavy budou schvalovat závěrečný účet města za rok 2020

/
/
/
422 ZobrazeníJihlava je ve velmi dobré finanční kondici. I přes potíže s pandemií v loňském roce město ušetřilo. Příjmy měla Jihlava o víc než 300 milionů korun vyšší než výdaje. Závěrečný účet budou schvalovat zastupitelé na svém zasedání v úterý 29. června 2021.

Přebytek hospodaření Jihlavy byl způsoben zejména přijatými kompenzačními platbami při převodu vodohospodářské infrastruktury do vlastnictví města, příchozími dotacemi z evropských projektů, nebo jednorázovou kompenzační platbou od státu za propad daňových příjmů. Rok 2020 byl totiž neodmyslitelně spjat s celosvětovou pandemii onemocnění Covid-19.

Opatření přijatá k zamezení šíření nemoci významným způsobem ovlivnila hospodaření města samotného, jím zřízených příspěvkových organizací i městských obchodních společností. Negativní dopady se projevily jak na příjmové, tak i výdajové stránce jejich rozpočtů. Díky dobrému hospodaření města v předchozích letech, vytvořeným rezervním zdrojům, nízkému zadlužení a rychlé reakci na pokles příjmů prostřednictvím realizovaných úsporných opatření vcházelo město do roku 2021 i přes pokračující pandemii onemocnění CovidD-19 v dobré finanční kondici.

Příjmy města činily 1 620 784 000 korun (oproti upravenému rozpočtu plněny na 137 %), výdaje 1 310 084 000 korun (plněny na 72 %, z toho běžné výdaje 91 %, kapitálové výdaje 41 % a projekty 23 %), hospodaření města tak skončilo přebytkem ve výši 310 700 000 korun. Tento přebytek byl způsoben zejména přijatými kompenzačními platbami ve věci vyrovnání se Svazem vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO při převodu vodohospodářské infrastruktury do vlastnictví města, příchozími dotacemi z evropských projektů, které město obdrželo až po realizaci daného projektu či jeho dílčí etapy, a jednorázovou kompenzační platbou od státu za propad daňových příjmů související s vyplácením státní pomoci pro živnostníky a společníky malých s. r. o., zaměstnance pracující na dohodu a OSVČ s dohodou.

Návrh na závěrečný účetpředkládaný zastupitelům obsahuje plnění a čerpání upraveného rozpočtu roku 2020 dle jednotlivých tříd, přehled o stavu finančních prostředků jednotlivých účelových fondů, o stavu majetku, pohledávek a závazků a hospodaření příspěvkových organizací města. Součástí závěrečného účtu je také Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, kterou zpracovala firma TOP AUDITING, s. r. o.

Závěrečné účty statutárního města Jihlavy za loňský rok i za předešlé roky najdete na webových stránkách města zde.

  • Facebook
  • Twitter