Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Zástupci statistického úřadu navštíví jihlavské domácnosti

/
/
/
703 ZobrazeníČeský statistický úřad (ČSÚ) každoročně organizuje v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Letošní průzkum s názvem Životní podmínky 2019 proběhne od 2. února do 26 května. Speciálně vyškolení tazatelé se prokáží průkazem a příslušným pověřením. 

„Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby,“ sdělila Jitka Číhalová, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Jihlavě.

Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky, popřípadě průkazem zaměstnance ČSÚ.

„Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šeření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem,“ doplnila Jitka Číhalová.

  • Facebook
  • Twitter