Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Z Vrakbaru se vynořil Dok

/
/
/
336 ZobrazeníCentrum primární prevence Vrakbar působí v oblasti školské primární prevence téměř 25 let. Už na konci školního roku si ale žáci a učitelé budou moci říct, že jdou na program do Doku. Centrum primární prevence Dok (dále jen CPP) je totiž nový název dosavadního CPP Vrakbar. Změna nastává po téměř čtvrtstoletí a vstoupí oficiálně v platnost od 1. června 2022.


Název Vrakbar je historicky spjatý s mnoha aktivitami. Do konce roku 2007 fungovalo Centrum prevence – klub Vrakbar jako jedno zařízení, které svou činnost zaměřovalo na tři hlavní oblasti: dopolední Programy primární prevence pro školní kolektivy, odpolední Nízkoprahový klub pro mládež a terénní práci. Vlivem legislativních změn a potřeby odborné specializace došlo v roce 2008 k úplnému oddělení jednotlivých činností a vznikly dvě samostatné služby – Centrum primární prevence Vrakbar a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar.


Společně užívaná tradiční zkratka Vrakbar zároveň často způsobovala zaměňování obou služeb. Změnou názvu proto chceme předejít nechtěným nedorozuměním. Symboliku lodi a vodního světa však neopouštíme. Jen jsme se z podmořského vraku přemístili do místa, kde se lodě staví a opravují. V tom našem Doku je čas a prostor podívat se s posádkou na jejich třídní loď z různých stran a zjistit, co ještě potřebuje bezpečné plavbě. Našimi pracovními nástroji jsou Důvěra – Otevřenost – Komunikace. Ve zkratce DOK. Věříme, že tím podpoříme zdravé fungování třídních kolektivů.

  • Facebook
  • Twitter