Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Nový spot provází pěstounskou péčí na Vysočině

/
/
/
518 ZobrazeníCesta, jak nejen na Vysočině spojit děti bez rodičů s pěstouny, kteří chtějí pomoci, není úplně snadná. Systém odráží mnoho faktorů, budoucí pěstouni se setkávají s celou řadou odborníků, s posuzováním i hodnocením a nejde o záležitost, která by se vyřešila za měsíc. Celý proces žádosti o pěstounskou péči, jeho specifika a jednotlivé kroky přibližuje nový videospot.

„Naším cílem bylo představit, jak to v praxi s pěstounskou péčí na Vysočině chodí, vyvrátit některé předsudky a naopak poukázat na rozšířené omyly. Pokud někdo uvažuje o možnosti stát se pěstounem, zhlédnutím videospotu si udělá základní představu,“ vysvětluje Martin Jelínek, vedoucí Oddělení sociální ochrany a prevence Krajského úřadu Kraje Vysočina. Na Vysočině žije 568 dětí v 425 pěstounských rodinách. Více žadatelů žádá o osvojení, chtěli by přijmout dítě za vlastní, méně už má Kraj Vysočina žadatelů o pěstounskou péči, kterých potřebuje více.                                         

Video můžete vidět na krajském webu www.kr-vysocina.cz i na kanále YouTube Kraje Vysočina.

Tento článek vznikl v rámci projektu: „Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

  • Facebook
  • Twitter